Feb 04

Ispravljanje napona

Ispravljanje napona


U okviru I dela blok nastave na kraju prvog polugodišta (praktična nastava, smer multimedija) obradili smo i ispravljanje napona (jednostrano i dvostrano).

Transformatori

Transformator  transformiše energiju iz jednog kola u drugo, posredstvom magnetnog polja.  Sastoji od dva ili više namotaja i magnetnog jezgra koje prenosi magnetni fluks.  Naizmenična struja u jednom namotaju indukuje struju u drugom namotaju. Na izlazu je takođe naizmenična struja.

Transformatori i ispravljači

Ispitivanje transformatora

Prvo treba utvrdili šta je primar a šta sekundar. To se radi tako što se izmeri otpornost na oba kraja, i na kom kraju je otpornost veća to je primar (R=RO*L/S) i njega priključujemo na mrežu (230V).

Određivanje-primara-i-sekundara

Trafo na slici, sa kojim smo radili, daje naizmenični napon efektivne vrednosti 26,5V.

Na osciloskopu se vidi da je to klasična sinosuida. Trafo nije opterećen, a Umax=√2*Uef.

Jednostrano ispravljanje

Preuzeto sa: http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE3-Ispravljaci.pdf

Jednostrano ispravljanjeAko je ispravljač u praznom hodu, a to znači da na njegov izlaz nije priključen nikakav potrošač, izlazni jednosmerni napon ispravljača je 1,41 puta veći od efektivne vrednosti napona na sekundaru: U1 =1,41 Us. Kad se na ispravljač priključi potrošač poteći će struja i ovaj napon će se, zbog pada napona na otpornosti žice kojom je namotan sekundar kao i pada napona na diodi, smanjiti i to smanjenje će biti utoliko veće ukoliko je struja potrošača veća (P=Up*Ip=Us*Is).

Dioda provodi samo za vreme poluperioda kada je napon na gornjem kraju sekundara veći od napona na donjem kraju tj. samo za vreme kada je napon na anodi diode veći od napona na katodi. Struja diode teče kroz kondenzator C i puni ga, pa se na njemu javlja pozitivan napon U1.

Na osciloskopu se vidi talasni oblik napona iza diode, tj. samo pozitivna poluperioda kada je dioda direktno polarizovana. Baš onako kako kaže teorija.

Ispravljanje pomoću diode

Imamo i mali pad napona na diodi.

Kada se doda i elektrolitski kondenzator, on će se prazniti u delu negativne poluperiode, tj. kada dioda ne vodi. Tada ćemo imati koliko toliko “ispravljen” napon.

Sa elektrolitskim kondenzator, imamo sledeću situaciju.

Jednotalasno ispravljanje

Na osciloskopu nije baš idealna slika, ali to je zbog toga što smo koristili kondenzator manje kapacitivnosti. Pored kapacitivnosti, važan je i polaritet, kao i maksimalan jednosmerni napon na koji kondenzator može da se priključi (inače puca).

Više o praktičnoj primeni kondenzatora, dioda i ostalih komponenata pogledajte na linku:

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE1-Komponente-elektronskih-uredjaja.pdf

Dvostrano ispravljanje sa 4 diode

Ispravljač sa četiri diode (Grecov spoj).

Za vreme pozitivnih poluperioda sekundarnog napona, provode gornja desna i donja leva dioda, a za vreme negativnih poluperioda – gornja leva i donja desna. U oba slučaja struje protiču u istom smeru kroz kondenzator C (odozgo nadole) i pune ga.

Dvostrano ispravljanje talas

Jednosmerni izlazni napon je i sada 1,41 puta veći od napona na sekundaru transformatora ali je stabilniji nego u slučaju jednostranog ispravljanja.

Ispravljanje napona

Na osciloskopu se vidi talasni oblik ispravljenog napona, baš onako kako kaže teorija. Kao potrošač, koristili smo ventilator za hlađenje procesora.

Ispravljanje napona 4 diode

Umesto dioda, u praksi se češće koristi Grecov usmerač kao jedna komponenta sa 4  izlaza obeleženih sa + (plus), – (minus) i dve male sinusoide za AC.

Grecov usmerač

Ukoliko je potreban još “stabilniji” napon, koriste se dodatne komponente za stabilizaciju, ali o tome na nekom od narednih časova.

Jan 28

Povezivnje LED trake

Povezivnje LED trake


Povezivanje LED trake je jako jednostavno, ali pre nego što krenete na posao, potrebno je da znate par činjenica:

 • LED trake rade na 12V i troše oko 5 W/m.
 • Boje mogu biti bele (topla i hladna), a mogu biti i crvene, zelene i plave – RGB.
 • Kupuju se po željenoj dužini, a cena je od 100 do 200 dinara/m.

Prilikom kupovine, obavezno posetite više prodavnica i informišite se oko cene.

Povezivanje LED trake

Zbog otpornika koji ograničavaju struju, trake se seku na tačno naznačenim mestima, a segmenti se spajaju tako što se lemi (+) na (+), a (-) na (-).

Trake su samolepljive, i kao takve lake za montažu. Za našu vežbu, iskoristićemo staro kućište od računara, kome je ispravno napajanje.

LEMLJENJE LED TRAKE

Zelenu žicu iz napajanja smo povezali na prekidač. Žut provodnik iz napajanja daje 12V, crven 5V, a narandžast 3,3V. Svako slovo je povezano na 12V i izvršena provera.

Ovo smo iskoristili i izvukli priključke na poleđini, tako da naš svetleći računar može da se koristi kao izvor napona za druge vežbe.

LED trake

Svetleći računar

Povezivnje LED trake  –  za domaći zadatak

Pomoću LED traka i napajanja od računara, napravite pozadinsko svetlo na radnom stolu.

Pozadinsko LED svetlo

Još ideja, na linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=sAPGw0SD1DE  diode i ogledalo

https://www.youtube.com/watch?v=IamLnMvYnJ0   diode na biciklu

https://www.youtube.com/watch?v=XXOF6mWhy9w računar koji svetli

https://www.youtube.com/watch?v=9wUoLKqkijA LED na USB napajanje

https://www.youtube.com/watch?v=lD2-dhGh_sA LED na plafonu sa potenciometrom

LED DIODE  (ispravno je LE diode)

LED Light-emiting diode. UČITE SKRAĆENICE, tako se bolje pamti, a i …

U jednoj prodavnici, na pitanje bake, koja bi da kupi luster sa LE diodama, da li dolazi do vlikog zagrevanja istog, trgovac odgovara: “I ako je iz Kine ne greje se, zato se i zove LED, jer je luster hladan kao i led”. Zato, učite skraćenice!!!

Važno:

 1. Proverite specifikaciju proizvođača diode jer je za svaku boju propisan odgovarajući napon i struja. Uglavnom je oko 2V i 20mA.
 2. Izračunajte vrednost otpornika, kako bi ograničili struju kroz tu granu na propisanu vrednost.

Više na linku: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_8.html

LED diode teorija

Primer: ako je napon Vs=12V, Vf=2V i struja kroz granu If=20mA (propisana za diodu, a pošto je ista grana, onda i kroz otpornik teče ista struja), to znači da napon na otporniku treba da bude 10V.

Iz ovoga sledi da je potreban otpornik od 500 oma jer je 10V/20*10-3A=500.

Pitanje za kraj?

Zašto nije dobro da se ovako povezuju diode?

LED nepravilno povezivanje

Ovo je deo aktivnosti koje smo odradili na blok nastavi na kraju prvog polugodišta, iz predmeta praktična nastava, smer multimedija. Pogledajte i ostatale aktivnosti na linku, ispravljanje napona.

 

 

Jul 02

Pomoć iz Excela ili kurs Excela?

Pomoć iz Excela ili kurs Excela?

Kurs Excela možete da savladate sami, a možete i da mi se obratite za pomoć.

Kurs Excela na sajtu poslovna informatika je osmišljen tako da samostalno učite. Međutim, ako niste iz te priče, treba vam čas, nemate vremena da uradite seminarski rad, ili je hitno, ili gori, … možete da me kontaktirate na slavoljubpn[at]gmail.com ili preko FB stranice Poslovna informatika..

Evo i predloga kako sam zamislio da na sajtu funkcioniše pomoć iz Excela.

Savete ne naplaćujem. Za ostalo, najbolje je da mi pošaljete vašu datoteku sa detaljnim opisom problema. Dalje, ja proverim da li mogu da rešim problem i predložim nadoknadu za moj rad. Ako prihvatite, šaljem vam rešen problem sa objašnjenjem na e-mail. Ukoliko je potrebno, može i dodatno objašnjenje preko skajpa. Još nešto. Možete i vi da predložite koliko ste spremni da platite za rešenje vašeg problema (i Amazon je pre par godina uveo cenjkanje). Ukoliko ne umem da vam rešim problem, nemojte da se razočarate, jer ne može jedan čovek sve da zna. Tražite dalje.

Preporuke za samostalno učenje Excela

Ako učite sami i krećete od nule, moj savet je da najpre pređete tri lekcije sa linka Excel za početnike. U suprotnom, učite lekcije redom iz menija EXCEL: FORMATIRANJE, FORMULE, FUNKCIJE,… na sledeći način: preuzmete datoteku sa sajta, uključite video predavanje, pogledate deo predavanja, pauzirate video, pa sami uradite taj deo. I tako do kraja. U svim datotekama je i rešenje, pa možete i da se proverite.

Ko mi je ukazao poverenje?

Oko 5 hiljada ljudi na mesečnom nivou poseti sajt poslovnainformatika.rs.

Pomoć iz Excela

Osnovna snaga Excela jesu FORMULE I FUNKCIJE, i samo ta dva video predavanja imaju preko 100.000 pregleda na mom YouTube kanalu (jun, 2017.).

Kurs Excela

Komentari korisnika su najbolja preporuka

Komentari korisnika su najvažniji. To je najbolja povratna informacija za on-line nastup. Ja sam ih sakupio na dva linka, pa možete da pogledate:

http://poslovnainformatika.rs/da-se-pohvalim/

http://poslovnainformatika.rs/ono-sto-merimo-napreduje/

Još jednom, ukoliko vam je potrebna pomoć iz Excela, možete da mi se obratite na slavoljubpn[at]gmail.com ili preko FB stranice Poslovna informatika.

May 27

Nagradni zadatak broj 2

Kako da od Excela napravite „kasu“?

ONO, KAD U JEDNU ĆELIJU UKUCATE ŠIFRU PROIZVODA, A OSTALA POLJA SE POPUNE AUTOMATSKI.

Milica, Marta i Aleksandra, tri izvanredne učenice iz moje škole, koje su se pripremale za Republički sajam virtuelnih preduzeća, su me zamolile da im pomognem oko pripreme jednog dela nastupa na sajmu. Obzirom da se ocenjivala brzina izdavanja računa jer se na štandovima prodavala prava roba (i ako su preduzeća virtuelna) trebalo je da pronađemo najbrži način za to.

Kako bi olakšale sebi posao, predložio sam im da na katalogu napišu šifre proizvoda, tako da kada posetilac kupi neki proizvod, odmah vide šifru i unesu je u Excel.

Zadatak možete preuzeti na linku Nagradni zadatak 2 i glasi:

 • Unošenjem šifre, automatski treba da se popune polja za naziv artikla, jedinicu mere i cenu sa PDV-om.
 • Ako se unese pogrešna šifra, program treba da “upozori” prodavca tako što će polje za iznos pocrveneti, uz poruku “POGREŠNA ŠIFRA”.
 • Kada kupac odredi željenu količinu, automatski treba da se računa iznos.
 • Poželjno je da se zaštiti radni list, da bi funkcije ostale zaštićene od slučajnog brisanja. Treba dozvoliti izmene i brisanje samo u ćelijama za šifru i količinu (naravno, i za naziv kupca i broj specifikacije).

Nagradni zadatak

Na raspolaganju je cenovnik i katalog, s tim da Vam je cenovnik na jednom radnom listu u datoteci koju preuzimate gore. Po preporuci komisije za pregledanje, na jednoj strani A4 je nekoliko specifikacija prodate robe, što će te videti u istoj datoteci.

Nagradni zadatak 2 cenovnik

Nagradni zadatak 2 katalog

Nagradni zadatak 2 REŠENJE Možete da pogledate i probate kako radi “kasa”, ali funkcije su sakrivene. Nije fora da “skidate” zaštitu radnog lista već da sami pokušate da uradite zadatak.

 

May 14

Nagradni zadatak broj 1

Nagradni zadatak broj 1

Problemi sa sabiranjem i brojanjem, a sa više uslova

Pera, Mika, Žika i Đoka su šefovi smena u fabrici za proizvodnju obuće. Fabrika ima dva pogona u kojima se odvija proizvodnja (pogon A i B). Šefovi smena su nekada u pogonu A, a nekada u pogonu B. Radi se svakog dana u tri smene. Direktor želi zbirne rezultate proizvodnje posle svakog dana, tako da operater svakog jutra unosi u tabelu broj proizvedenih komada iz svih smena. Operater ne poznaje rad u Excelu, tako da mu treba pomoć.

Nagradni zadatak 1

Zadatak možete preuzeti na linku Nagradni zadatak 1 i glasi:

 • Podaci o proizvodnji se unose samo u plavim ćelijama, tako da, kada na kraju sve uradite, zaštitite radni list tako da samo plave ćelije budu otključane (da operater ne bi slučajno obrisao funkcije).
 • Svetlo plave ćelije podesite tako da može da se unese samo ceo broj od 0 do 100, a tamno plave ćelije treba da se popunjavaju iz padajuće liste (validacija podataka).
 • Glavni deo zadatka je zelena tabela gde su zbirne vrednosti koje se automatski ažuriraju posle svakog unosa u plavim poljima. Potrebno je da se izračuna broj radnih dana za svakog radnika u svakom pogonu, kao i koliko je koji radnik proizveo komada u određenom pogonu.

Nagradni zadatak 1 REŠENJE

Nagradni zadatak 1 REŠENJE, Možete da pogledate i probate kako radi, ali funkcije su sakrivene. Nije fora da “skidate” zaštitu radnog lista već da sami pokušate da uradite zadatak.

Dec 05

Ono što merimo, to i napreduje!

Ono što merimo, to i napreduje!

Ovaj post je u stvari reklama (ali sa jednom lepom pričom na kraju posta). Nastao je kada je moj kanal na YouTube, koji je povezan sa sajtom poslovna informatika, dostigao 100.000 pregleda (Decembar, 2016.). U odnosu na “poslednje” merenje iz aprila 2016. rezultati su značajno bolji.

merenje-na-sajtu

Evo i dokaza.

Pet najgledanijih klipova na You Tube kanalu, među kojima se posebno izdvajaju funkcije u Excelu.

najgledaniji-klipovi-excel

analitika-sajta-poslovna-informatika

Najnoviji komentari.

To je ono što mi najviše znači. Potvrda kolega da je ono što radim dobro. (Uostalom, i Google-u za pozicioniranje sajtova više znače komentari nego lajkovi). Hvala.

komentari-za-poslovna-informatika

komentar-da-se-pohvalim

Zašto je važno da merite ono što radite?

Evo i jedne lepe priče o merenju. U pitanju je neki projekat. Može da bude i školska godina. Ono što je ovde važno, projekat ima POČETAK i KRAJ. Recimo da ste zamislili da na kraju projekta imate neki rezultat kao na slici dole.

merite-ono-što-radite-1

Kada se završi projekat (ili školska godina), vi izmerite rezultate, i dobijete nešto kao na slici dole.

merite-ono-što-radite-2

Ostvarili ste veliki pad u odnosu na očekivano. To znači da ste bankrotirali (propali) ili ponavljali razred ako se radi o šklskoj godini. Šta sada može da se uradi? Pa ništa. Kraj.

Kada ovu priču prezentujem učenicima, uglavnom ih pitam “Šta sada možete da uradite?”. Najsimpatičniji odgovor sam dobio od jednog učenika koji glasi “Mož’ da se slikamo“.

Međutim, ako merenja na projektu radite redovno (npr. kvartalno, odnosno na tromesečju) slika može da bude potpuno drugačija.

redovno-merenje-projekta

 

Ako ste izmerili rezultate poslovanja na kraju prvog kvartala (tromesečja), i ustanovili da ste daleko od očekivane vrednosti, vi možete da preduzmete bezbroj akcija i da korigujete poslovanje (uspeh u školi) kako bi na kraju došli do očekivane vrednosti odnosno ostvarili svoje ciljeve.

Zaključak. Sve što radite, treba redovno da proveravate: posao, auto, ženu, decu, prijatelje,…

Na kraju, 100.000 puta hvala na poverenju.

100000-pregleda-na-YouTube

Aug 02

Moj sajt je prvi na Google zahvaljujući nekim ljudima …

Moj sajt je prvi na Google zahvaljujući nekim ljudima …

Da, uvek su ljudi na prvom mestu. Neki misle da je u Srbiji lako biti prvi na Google jer nema dovoljno “kvaliteta”. Misli se na ljude i sadržaj. U ovom postu, odaću vam tajnu kako sam ja uspeo da budem prvi na Google. (P.S. Ovaj post nije namenjen profesionalcima.)

prvi-na-google

Za sve koji imaju sajt/blog, biti prvi na Google je ogroman uspeh. U stvari, ogroman uspeh je  i ako ste na prvoj strani pretrage. E sad, kako doći do toga? Google algoritam je jako složen i stalno se menja, a sajtova je sve više i više. Raste i kvalitet i kvantitet. Konkurencija je ogromna a Google algoritam za pozicioniranje sajtova je jedna od najvećih tajni u IT oblasti.

Evo i mog recepta. POTREBNO JE DA PROČITATE “SVE” TEKSTOVE LJUDI SA BLOGOVA DOLE I PRIMENITE NAUČENO. Nakon izvesnog vremena, doći će te do dobrih rezultata. Još jednom:

Savet-za-SEO

Istok Pavlović

Istok-Pavlović

Dragan Varagić

Dragan-Varagić

Petar Vasić

Petar-Vasić

Marina Nikolić

Marina-Nikolić

 

Ukoliko mislite da je ovo previše, i ne znate odakle da počnete, krenite od teksta: http://www.istokpavlovic.com/blog/kratak-seo-kurs-ili-kako-da-moj-sajt-prvi-iskoci-kad-neko-na-guglu-kuca/

Jul 24

Par stotina sabiraka je raspoređeno u par desetina grupa. Kako do međuzbira?

Par stotina sabiraka je raspoređeno u par desetina grupa. Kako do međuzbira?

SUMIF ili SUBTOTAL?

Kada imate ogromne tabele sa podacima, grupisanim u više kategorija, često se javlja potreba da se isti analiziraju. Najčešće je to sabiranje nekih vrednosti grupisanih proizvoda. Jedan od načina je da koristite funkciju SUMIF. Međutim, funkciju SUMIF morate da “pozovete” onoliko puta koliko imate grupa, što vam nikako ne štedi vreme ako imate npr. 70 grupa kao na slici dole. Rešenje je SUBTOTAL.

Ovaj zadatak je ujedno i “moj doprinos” u borbi protiv URAVNILOVKE. To će te videti kada budete računali iznos stipendije za svakog učenika. Putni trošak i iznos dnevnice može da bude isti za svakog učenika, ali iznos stipendije ne bi trebalo da bude isti za učenika sa prosekom 4,50 i onog sa 5,00.

Subtotal-ili-Sumif

Zadatak sa slike (radni list IF 20) možete da preuzmete ovde i da pokušate da ga samostalno uradite. Treba da odgovorite na pitanje KOLIKO NOVCA SE IZDVAJA ZA SVAKO MESTO STANOVANJA OD DNEVNICA I STIPENDIJA. U tabeli je nešto više od 700 učenika koji stanuju u više od 70 mesta.

Prvo treba da izračunate iznos stipendije, Sibtotal-u-exceluzatim da sortirate podatke prema mestu stanovanja i primenite funkciju SUBTOTAL. Ukoliko vam treba pomoć oko subtotala, pogledajte ovde.

Slična priča je i na radnom listu CIGARETE 35, s tom razlikom da su ovde samo tri dobavljača, tako da možete da iskoristite i funkciju SUMIF. Kada uradite i ovaj zadatak, imaće te odgovor na pitanje SUMIF ili SUBTOTAL.

Rešenje zadatka je dostupno na linku http://poslovnainformatika.rs/zadatak-za-ocenu-iv-tromesecje/

Pomoć oko funkcije SUMIF i IF je linku http://poslovnainformatika.rs/excel-pripreme/funkcije-u-excelu/

ili na videu  https://www.youtube.com/watch?v=XDzLIi02jiA,

a za rad sa tekstom na linku http://poslovnainformatika.rs/excel-pripreme/rad-sa-tekstom/

Jul 12

WEBIZ predavanja. Kako da živite i radite u digitalnoj sadašnjosti

Ako nemate šta da radite, radite na sebi. Tu uvek ima dosta posla. Uz WEBIZ predavanja, vaše ideje mogu da postanu kreativnije. Moj predlog je da svakog dana pogledajte po jedno predavanje. Početak pojedinih predavanja nije baš zanimljiv, ali nemojte da odustajete, kraj je odličan.

Usput, pre nego što krenete sa predavanjima, predlažem da pročitate tekst PREDVIĐANJA ZA BUDUĆNOST. Mnogi su prokomentarisali kao “da se smrzneš”.

(Pošto nisam siguran koliko dugo će linkovi ka predavanjima da budu aktivni, predlog je: desni klik, „save as“…)

WEBIZ predavanja

Strah od rizika.

… Životni ciljevi. Kako stvoriti prilike, i ne tražiti izgovore. Ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Koliko god da je dobro ili loše, i to će proći. Motivaciono predavanje…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_1_Rade_Joksimovic.mp4

Zašto treba da menjamo navike.

… Ljudi u suštini ne vole promene tj. vole da znaju šta će da im se desi. Živimo u vremenu gde je promena jedina konstanta. Predavanje o korišćenju savremenih tehnologija i komunikacija. Šta znači biti formirana odrasla osoba. Zašto su važni neopipljivi resursi…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_2_Vladimir_Vulic.mp4

Otvaranje i reč dobrodošlice

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_2_Otvaranje_i_rec_dobrodoslice.mp4

Šetnja kroz Srbiju, pogrešno shvaćenu zemlju.

… Kevin Shannon je dva puta peške obišao Srbiju i napisao knjigu…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Kevin_Shannon.mp4

Šta je prilika

… Stalno moraš nešto da radiš. Život je pun prilika. Ako ne znaš šta hoćeš, barem gledaj da izbegneš ono što nećeš…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Ivan_Stankovic.mp4

Društvene mreže

… Na zabavan nači…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_2_dnevnjak.mp4

Investiranje u internet poslove

…Kada imate dobru ideju za startap, investitori su tu. Kako investitori gledaju na rizik i koji procenat uzimaju …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Dejan_Eremic.mp4

Ako nemate para za kupovinu softvera, napravite ga

… Kako funkcionišu timovi on-line…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Amer_Grgic.mp4

Kako od kuće napraviti kompaniju

… Od gajbe do korporacije. Kako je razvijana aplikacija Hide My Ass…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Jovan_Petrovic.mp4

Frikom

… Sponzor…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Smoothie_Up.mp4

Inovacije u digitalnoj komunikaciji

… Nisu više samo velike kompanije rezervisane za objavljivanje sadržaja i komunikaciju. Virtuelna realnost. Borba titana. Aplikacija postaje medij. Da li možemo da se pretplatimo da ne dobijamo reklame. …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Vitomir_Jevremovic.mp4

Marketing za startap

…Kako funkcioniše startap i koliko uzimaju investitori. Podizanje novca demotiviše konkurenciju. Najaktuelnije su Drones Startups  i Cloud Startups. Growth hacking…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Istok_Pavlovic.mp4

Kako ostati u toku

… Šta znači biti efektan a šta efikasan. Nemojte da dozvolite da vam neko troši  vreme. …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Boban_Miksin.mp4

Preduzetništvo

…JUST WORK. Samo radite. I šta god da radite, pokušajte da stvorite neku vrednost. Da li je bolje biti preduzetnik ili raditi za tim? Ako radite za sebe, radićete više.  Na šta se odnosi pravilo 10.000 sati…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Mirko_Topalski.mp4

Panel diskusija

… Da li IT zajednice u Srbiji mogu da pomognu …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Panel_diskusija.mp4

Od programera do pekara

… Nije poenta recept. Poenta je u marketingu, da se zavrti priča …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_2_Webiz_27_Milos_Mijic.mp4

Storytelling

… Svi smo sada pablišeri. Njuz industrija će do 2020. godine da porate sto puta, međutim, velika produkcija ne garantuje proporcionalni rast kvaliteta …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Katarina_Popovic.mp4

Građenje brenda

…Od grafita, preko dizajna, do proizvodnje majica Dechkotzar …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Braca_Burazeri.mp4

Od problema do biznisa

…Samo u SAD, godišnja vrednost trgovanja dečijom polovnom garderobom premašuje 7,6 milijardi dolara …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Marija_Janjusevic.mp4

Frikom

… Sponzor…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Frikom_novi_sladoled.mp4

Razvojni centar Microsoft Srbija

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Dragan_Tomic.mp4

Od otpada bajk

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Zeljan_Popov.mp4

Zatvaranje konferencije

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Zatvaranje_konferencije.mp4

Jun 18

Predviđanja za budućnost

Predviđanja za budućnost

Dobrodošli u Četvrtu industrijsku revoluciju.

Izvor: http://www.worldhealth.net/news/predictions-technology-health/

Sa engleskog prevela moja koleginica Anita Ristić

UVOD: Dr Roland Klac: Živimo u čudesno doba zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije. Za one koji prate životni stil protiv starenja, znajte da su očekivanja da se životni vek povećava za tri meseca svake godine. Oni ljudi koji praktikuju razne zdravstvene principe očekuju 94 godine, a ovaj broj je takođe u porastu. Kao što smo predvideli pre 25 godina, medicina se napokon transformisala od lečenja samih bolesti, u preventivne mere  i produžavanje životnog veka. Ovde su predviđanja dr Roberta Goldmana u vezi onoga što možemo da očekujemo u budućnosti i uticaja koji će to imati na naše živote. 

PREDVIĐANJA ZA BUDUĆNOST: Kodak je 1998.god. imao 170.000 zaposlenih i imao je udeo od 85% prodaje fotopapira na svetskom tržPredviđanja-za-budućnostištu. Za samo nekoliko godina, njihov poslovni model je nestao i bankrotirali su. Ono što se desilo Kodaku, dogodiće se mnogim industrijskim firmama u narednih 10 godina – a mnogi nisu svesni šta im predstoji. Da li ste uopšte pomislili 1998.god. da samo tri godine kasnije više nikada nećete koristiti film za fotografisanje? A digitalne kamere su izumljene 1975. godine. Prvi modeli su imali samo 10.000 piksela, ali usledio je Murov zakon. Pa kao i sa ostalim eksponencijalnim tehnologijama, duže vreme je vladalo razočaranje, pre nego što su ovi aparati postali daleko superiorniji i to za samo nekoliko kratkih godina. Isto tako će se dogoditi i sa veštačkom inteligencijom, zdravljem, samoupravljačkim i električnim automobilima, obrazovanjem, 3D štampanjem, poljoprivredom i zaposlenjem. Dobrodošli u Četvrtu industrijsku revoluciju. Dobrodošli u eksponencijalno doba.

Softver će poremetiti većinu tradicionalnih industrija u sledećih 5 – 10 godina. Uber je samo softverska alatka, ne poseduju čak ni bilo kakve automobile, a sada su najveća taksi kompanija na svetu. Airbnb je sada najveća hotelska kompanija na svetu, iako u svom vlasništvu nemaju nikakve posede.

Veštačka inteligencija: Računari su postali bolji u eksponencijalnom razumevanju sveta. Ove godine, računar je pobedio najboljeg Go igrača na svetu i to deset godina pre nego što je očekivano. U Sjedinjenim državama, mladi advokati već ne mogu da pronađu posao. Zahvaljujući IBM Watson-u, možete da dobijete pravni savet (za sada za manje-više osnovne predmete) za samo nekoliko sekundi, sa 90% tačnosti u poređenju sa 70% tačnosti kada vam procenu da čovek. Ako studirate pravo, bolje je da prekinete odmah. Biće 90% manje advokata u budućnosti, ostaće samo specijalizovani. Watson je već pomogao medicinskim sestrama da daju dijagnozu raka, četiri puta preciznije nego što bi to uradilo ljudsko biće. Facebook sada ima patentirani softver za raspoznavanje ljudskih lica koji posao obavlja bolje nego sami ljudi. Do 2030. godine računari će postati inteligentniji nego ljudi.

Samoupravljački automobili: Prvi samoupravljački automobili će se pojaviti u javnosti 2018. godine. Oko 2020. godine čitava automobilska industrijaće se promeniti. Nećete vise želeti da posedujete automobil. Pozvaćete auto telefonom, pojaviće se na vašoj lokaciji i odvešće vas do vaše odrednice. Nećete imati potrebe da ga parkirate, samo ćete platiti za ukupno trajanje vožnje i bićete produktivni dok ona traje. Naša deca nikada neće morati da polažu za vozačku dozvolu i nikada neće posedovati auto. To će promeniti strukturu gradova jer će nam u proseku biti potrebno 90-95% automobila manje. Moći ćemo da transformišemo nekadašnje parkinge u parkove. Milion i dvesta hiljada ljudi pogine u automobilskim nesrećama svake godine širom sveta. Sada se desi nesreća na svakih 100.000 km, ali sa samoupravljačkim automobilima, to će biti slučaj na 10.000.000 km. Milion života će biti spašeno svake godine.

Većina automobilskih kompanija bi mogle da bankrotiraju. Tradicionalne auto-kompanije rade po evolucionom pristupu i prosto samo prave bolje automobile, dok tehnološke kompanije (Tesla, Apple, Google) primenjuju revolucionarni pristup i grade računare na točkovima. Razgovarao sam sa mnogim inženjerima iz Volkswagen-a i Audi-a; oni su prestravljeni kompanijom Tesla.

Osiguravajuće kompanije će imati ogroman problem, jer će bez nesreća osiguranje postati sto puta jeftinije. Njihov model osiguranja od automobilskih nesreća će prosto nestati.

Tržište nekretnina će se promeniti. Ako možete da radite dok putujete do posla, ljudi će se seliti dalje, kako bi živeli u prelepim predgrađima.

Električni automobili neće postati mejnstrim sve do 2020. godine. Gradovi će biti manje bučni jer će svi automobili voziti na struju. Struja će postati neverovatno jeftina i čista. Solarna proizvodnja je bila na eskponencijalnom zaobilaženju već 30 godina, ali sada se već može videti rezultat. Prošle godine je utrošeno više solarne energije nego fosilnog goriva širom sveta.    Cena solarne energije će u toj meri pasti da će mnoge kompanije proizvodnje uglja ostati bez posla do 2025. godine.

Uz jeftinu struju dolazi i jeftinija voda u izobilju. Kako bi se obavila desalinacija vode potrebno je 2kWh po kubnom metru. Većini mesta ne nedostaje voda, nedostaje im pijaća voda. Zamislite kako bi izgledalo kada bi svako mogao da ima onoliko čiste vode koliko poželi gotovo bez ikakvih troškova.

Zdravlje: Postojaće kompanije koje će napraviti medicinsku napravu  (po imenu Trikoder iz Zvezdanih staza) koja radi sa vašim telefonom i koja obavlja skeniranje mrežnjače, uzima vam uzorak krvi i dišete u nju. Ta naprava, zatim, analizira 54 biomarkera koji će definitivno  identifikovati bilo koju bolest. Biće jeftina, pa će za nekoliko godina svi ljudi na planeti imati pristup svetskom nivou medicine, skoro besplatno.

3D štampanje: Cena najjeftinijeg 3D štampača  je pala sa 18.000$ na 400$ za deset godina. Istovremeno, štampač je postao sto puta brži. Sve velike fabrike cipela već su krenule sa 3D štampanjem istih. Rezervni delovi za avione se već 3D štampaju u udaljenim avionima. Svemirska stanica sada ima štampač koji eliminiše potrebu za velikim brojem rezervnih delova, koje su morali da imaju u prošlosti.

Krajem ove godine, novi pametni telefoni će imati opciju za 3D skeniranje. Moći ćete, onda, da skenirate svoja stopala i da odštampate svoje savršene cipele kod kuće. U Kini su već odštampali kompletnu šestospratnu poslovnu zgradu. Do 2027. godine 10% svega što se proizvede biće preko 3D štampača.

Poslovne prilike: Ako ste zamislili svoj poziv u kom bi ste se ušuškali, zapitajte se – da li će to uopšte postojati u budućnosti? Ako je odgovor potvrdan, mislite kako biste mogli to da ostvarite ranije. Jer ako ne funkcioniše preko vašeg telefona, odmah zaboravite na tu ideju. Svaka ideja stvorena za uspeh u XX veku je osuđena na propast u XXI veku.

Posao: 70-80% poslova će nestati u narednih 20 godina. Biće dosta novih zanimanja, ali nije jasno još uvek da li će biti stvoreno dovoljno radnih mesta za tako kratko vreme.

Poljoprivreda: U budućnosti će postojati poljoprivredni robot od 100$. Farmeri u zemljama trećeg sveta moći će da postanu menadžeri na svojim poljima, umesto da rade čitav dan na tim poljima. U proizvodnji će biti potrebno daleko manje vode. Prva teletina proizvedena u Petrijevoj posudi je sada dostupna i biće jeftinija nego prirodno proizvedena već u 2018. godini. Sada se 30% svih poljoprivrednih površina koristi za krave. Zamislite da nam taj prostor više ne treba. Postoji nekoliko začetaka da se ubrzo na tržištu pojave proteini insekata. Oni sadrže više proteina nego meso. Bili bi obeleženi kao ‘alternativni izvor proteina’ (zato što ljudi još uvek odbijaju ideju da jedu insekte).

Postoji aplikacijakoja se zove Moodies (Raspoloženjca, Prim. Prev.) koja vam može reći u kom se raspoloženju nalazite. Do 2020. godine će se pojaviti aplikacije koje će moći na osnovu vašeg izraza lica da proceni da li lažete. Zamislite samo političku debatu gde se prikazuje da li kandidati govore istinu.

Bitcoin će postati mejnstrim ove godine i možda će čak dobiti i status uobičajne rezervne valute.

Dugovečnost: Trenutno, prosečni životni vek se povećava za tri meseca svake godine. Pre četiri godine prosečan životni vek je bio 79 godina, a sada je 80 godina. I samo povećanje se povećava pa ćemo do 2036.godine živeti i po godinu dana duže. Dakle, svi će mo živeti jako, jako dugo,možda i vise od 100 godina.

Obrazovanje: Najjeftiniji pametni telefoni već sada koštaju po 10$ u Africi i u Aziji. Do 2020. godine 70% svih ljudi na svetu će posedovati pametni telefon. To znači da   će svi imati podjednak pristup obrazovanju na svetskom nivou.

 

Posle ovog teksta, predlažem da pogledate WEBIZ predavanja. Možda dobijete neku ideju.

Photo: pixabay.com