May 26

Excel za početnike

Excel za početnike


Poznavanje Excela je danas sasvim normalna stvar u celom svetu. Poslovi, koji su nekada trajali celu nedelju, danas se pomoću Excela rade za desetak minuta. Mogućnosti su ogromne, od praćenja kućnog budžeta,  pa sve do  najsloženijih korporacijskih zahteva tipa, planiranje aktivnosti i budžeta, praćenje planova i finansijskih rezultata,  donošenje različitih vrsta prognoza i odluka.

Excel-za-početnike

Linkovi na naslovima dole, vode na lekcije koje su urađene prema planu i programu za I razred srednjih stručnih škola i predstavljaju osnovni kurs Excela. Srednjoškolci ovaj program savladaju za 6 dvočasa. Možete i Vi.

Excel za početnike I

Ovo je početak od nule. Sama organizacija radne sveske je zamišljena kao registrator, a to znači da možete da dodajete nove listove, da im menjate redosled, izbacite tj. brišete ili pak kopirate. Upravo zbog toga je Excel i zgodan.

 • Organizacija radne sveske
 • Unos podataka u  tabelu
 • Selektovanje ćelija
 • Tipovi podataka
 • Rad sa kolonama i vrstama

Excel za početnike II

Ova lekcija je nastavak nadogradnje osnovnih znanja iz Excela. Tu pre svega spadaju formule i funkcije. Kada prođete kroz ovu lekciju, shvatićete zašto je za svakodnevni rada u kancelariji neophodan rad sa tabelama.

 • Komentari u ćelijama
 • Formule u Excelu
 • Rad sa procentima
 • Apsolutno adresiranje ćelija
 • Funkcije u Excelu

Excel za početnike III

U ovom delu je opisan osnovni nivo manipulacije sa podacima, što podrazumeva sortiranje i filtriranje podataka, grafičko predstavljanje podataka i štampanje dokumenata.

 • “Zamrzavanje” zaglavlja tabele
 • Sortiranje i filtriranje podataka
 • Grafikoni u Excelu
 • Štampanje dokumenata

Rad-sa-procentima

Jun 21

Osnove videotehnike – montaža videa

Predmet: Osnove videotehnike, smer elektrotehničar multimedija

Modul: Nelinearna montaža videa

Zadatak: Napraviti reklamu za sopstveni (porodični) posao i objaviti na YouTube

Cilj: Promocija preduzetništva kroz marketing

Učenici su dobili zadatak da, kroz video reklamu od par minuta, predstave posao kojim se bavi njihova porodica ili oni sami. Nije bitno šta, da li je to profesionalno, hobi ili dodatni izvor prihoda.

Nemamo profesionalnu opremu, ali je bilo važno je da se primeni nelinearna montaža videa i zvuka tj.  da se napravi kombinacija od nekoliko video snimaka, par fotografija, da dodaju adekvatan tekst, nekoliko efekata i audio (pozadinski zvuk i njihov komentar, što im je i bilo najteže).

Na času “Reklamijada 2018.”, od 23 reklame iz odeljenja 3/1, izdvojile su se pet. I mesto je osvojio Mitković Miloš,  II mesto dele Todorović Matija i Matić D. Andrija a III mesto dele Stupar Branko i Kitanović Aleksandar.

Mitkovići protiv korova

Prodaja repariranih manjerki

Ogrev Matić – Podgorac

Kitanovići betoniraju

Pansion i obuka pasa


Feb 04

Ispravljanje napona

Ispravljanje napona


U okviru I dela blok nastave na kraju prvog polugodišta (praktična nastava, smer multimedija) obradili smo i ispravljanje napona (jednostrano i dvostrano).

Transformatori

Transformator  transformiše energiju iz jednog kola u drugo, posredstvom magnetnog polja.  Sastoji od dva ili više namotaja i magnetnog jezgra koje prenosi magnetni fluks.  Naizmenična struja u jednom namotaju indukuje struju u drugom namotaju. Na izlazu je takođe naizmenična struja.

Transformatori i ispravljači

Ispitivanje transformatora

Prvo treba utvrdili šta je primar a šta sekundar. To se radi tako što se izmeri otpornost na oba kraja, i na kom kraju je otpornost veća to je primar (R=RO*L/S) i njega priključujemo na mrežu (230V).

Određivanje-primara-i-sekundara

Trafo na slici, sa kojim smo radili, daje naizmenični napon efektivne vrednosti 26,5V.

Na osciloskopu se vidi da je to klasična sinosuida. Trafo nije opterećen, a Umax=√2*Uef.

Jednostrano ispravljanje

Preuzeto sa: http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE3-Ispravljaci.pdf

Jednostrano ispravljanjeAko je ispravljač u praznom hodu, a to znači da na njegov izlaz nije priključen nikakav potrošač, izlazni jednosmerni napon ispravljača je 1,41 puta veći od efektivne vrednosti napona na sekundaru: U1 =1,41 Us. Kad se na ispravljač priključi potrošač poteći će struja i ovaj napon će se, zbog pada napona na otpornosti žice kojom je namotan sekundar kao i pada napona na diodi, smanjiti i to smanjenje će biti utoliko veće ukoliko je struja potrošača veća (P=Up*Ip=Us*Is).

Dioda provodi samo za vreme poluperioda kada je napon na gornjem kraju sekundara veći od napona na donjem kraju tj. samo za vreme kada je napon na anodi diode veći od napona na katodi. Struja diode teče kroz kondenzator C i puni ga, pa se na njemu javlja pozitivan napon U1.

Na osciloskopu se vidi talasni oblik napona iza diode, tj. samo pozitivna poluperioda kada je dioda direktno polarizovana. Baš onako kako kaže teorija.

Ispravljanje pomoću diode

Imamo i mali pad napona na diodi.

Kada se doda i elektrolitski kondenzator, on će se prazniti u delu negativne poluperiode, tj. kada dioda ne vodi. Tada ćemo imati koliko toliko “ispravljen” napon.

Sa elektrolitskim kondenzator, imamo sledeću situaciju.

Jednotalasno ispravljanje

Na osciloskopu nije baš idealna slika, ali to je zbog toga što smo koristili kondenzator manje kapacitivnosti. Pored kapacitivnosti, važan je i polaritet, kao i maksimalan jednosmerni napon na koji kondenzator može da se priključi (inače puca).

Više o praktičnoj primeni kondenzatora, dioda i ostalih komponenata pogledajte na linku:

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE1-Komponente-elektronskih-uredjaja.pdf

Dvostrano ispravljanje sa 4 diode

Ispravljač sa četiri diode (Grecov spoj).

Za vreme pozitivnih poluperioda sekundarnog napona, provode gornja desna i donja leva dioda, a za vreme negativnih poluperioda – gornja leva i donja desna. U oba slučaja struje protiču u istom smeru kroz kondenzator C (odozgo nadole) i pune ga.

Dvostrano ispravljanje talas

Jednosmerni izlazni napon je i sada 1,41 puta veći od napona na sekundaru transformatora ali je stabilniji nego u slučaju jednostranog ispravljanja.

Ispravljanje napona

Na osciloskopu se vidi talasni oblik ispravljenog napona, baš onako kako kaže teorija. Kao potrošač, koristili smo ventilator za hlađenje procesora.

Ispravljanje napona 4 diode

Umesto dioda, u praksi se češće koristi Grecov usmerač kao jedna komponenta sa 4  izlaza obeleženih sa + (plus), – (minus) i dve male sinusoide za AC.

Grecov usmerač

Ukoliko je potreban još “stabilniji” napon, koriste se dodatne komponente za stabilizaciju, ali o tome na nekom od narednih časova.

Jan 28

Povezivnje LED trake

Povezivnje LED trake


Povezivanje LED trake je jako jednostavno, ali pre nego što krenete na posao, potrebno je da znate par činjenica:

 • LED trake rade na 12V i troše oko 5 W/m.
 • Boje mogu biti bele (topla i hladna), a mogu biti i crvene, zelene i plave – RGB.
 • Kupuju se po željenoj dužini, a cena je od 100 do 200 dinara/m.

Prilikom kupovine, obavezno posetite više prodavnica i informišite se oko cene.

Povezivanje LED trake

Zbog otpornika koji ograničavaju struju, trake se seku na tačno naznačenim mestima, a segmenti se spajaju tako što se lemi (+) na (+), a (-) na (-).

Trake su samolepljive, i kao takve lake za montažu. Za našu vežbu, iskoristićemo staro kućište od računara, kome je ispravno napajanje.

LEMLJENJE LED TRAKE

Zelenu žicu iz napajanja smo povezali na prekidač. Žut provodnik iz napajanja daje 12V, crven 5V, a narandžast 3,3V. Svako slovo je povezano na 12V i izvršena provera.

Ovo smo iskoristili i izvukli priključke na poleđini, tako da naš svetleći računar može da se koristi kao izvor napona za druge vežbe.

LED trake

Svetleći računar

Povezivnje LED trake  –  za domaći zadatak

Pomoću LED traka i napajanja od računara, napravite pozadinsko svetlo na radnom stolu.

Pozadinsko LED svetlo

Još ideja, na linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=sAPGw0SD1DE  diode i ogledalo

https://www.youtube.com/watch?v=IamLnMvYnJ0   diode na biciklu

https://www.youtube.com/watch?v=XXOF6mWhy9w računar koji svetli

https://www.youtube.com/watch?v=9wUoLKqkijA LED na USB napajanje

https://www.youtube.com/watch?v=lD2-dhGh_sA LED na plafonu sa potenciometrom

LED DIODE  (ispravno je LE diode)

LED Light-emiting diode. UČITE SKRAĆENICE, tako se bolje pamti, a i …

U jednoj prodavnici, na pitanje bake, koja bi da kupi luster sa LE diodama, da li dolazi do vlikog zagrevanja istog, trgovac odgovara: “I ako je iz Kine ne greje se, zato se i zove LED, jer je luster hladan kao i led”. Zato, učite skraćenice!!!

Važno:

 1. Proverite specifikaciju proizvođača diode jer je za svaku boju propisan odgovarajući napon i struja. Uglavnom je oko 2V i 20mA.
 2. Izračunajte vrednost otpornika, kako bi ograničili struju kroz tu granu na propisanu vrednost.

Više na linku: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_8.html

LED diode teorija

Primer: ako je napon Vs=12V, Vf=2V i struja kroz granu If=20mA (propisana za diodu, a pošto je ista grana, onda i kroz otpornik teče ista struja), to znači da napon na otporniku treba da bude 10V.

Iz ovoga sledi da je potreban otpornik od 500 oma jer je 10V/20*10-3A=500.

Pitanje za kraj?

Zašto nije dobro da se ovako povezuju diode?

LED nepravilno povezivanje

Ovo je deo aktivnosti koje smo odradili na blok nastavi na kraju prvog polugodišta, iz predmeta praktična nastava, smer multimedija. Pogledajte i ostatale aktivnosti na linku, ispravljanje napona.

 

 

Jul 02

Pomoć iz Excela ili kurs Excela?

Pomoć iz Excela ili kurs Excela?

Kurs Excela možete da savladate sami, a možete i da mi se obratite za pomoć.

Kurs Excela na sajtu poslovna informatika je osmišljen tako da samostalno učite. Međutim, ako niste iz te priče, treba vam čas, nemate vremena da uradite seminarski rad, ili je hitno, ili gori, … možete da me kontaktirate na slavoljubpn[at]gmail.com ili preko FB stranice Poslovna informatika..

Evo i predloga kako sam zamislio da na sajtu funkcioniše pomoć iz Excela.

Savete ne naplaćujem. Za ostalo, najbolje je da mi pošaljete vašu datoteku sa detaljnim opisom problema. Dalje, ja proverim da li mogu da rešim problem i predložim nadoknadu za moj rad. Ako prihvatite, šaljem vam rešen problem sa objašnjenjem na e-mail. Ukoliko je potrebno, može i dodatno objašnjenje preko skajpa. Još nešto. Možete i vi da predložite koliko ste spremni da platite za rešenje vašeg problema (i Amazon je pre par godina uveo cenjkanje). Ukoliko ne umem da vam rešim problem, nemojte da se razočarate, jer ne može jedan čovek sve da zna. Tražite dalje.

Preporuke za samostalno učenje Excela

Ako učite sami i krećete od nule, moj savet je da najpre pređete tri lekcije sa linka Excel za početnike. U suprotnom, učite lekcije redom iz menija EXCEL: FORMATIRANJE, FORMULE, FUNKCIJE,… na sledeći način: preuzmete datoteku sa sajta, uključite video predavanje, pogledate deo predavanja, pauzirate video, pa sami uradite taj deo. I tako do kraja. U svim datotekama je i rešenje, pa možete i da se proverite.

Ko mi je ukazao poverenje?

Oko 5 hiljada ljudi na mesečnom nivou poseti sajt poslovnainformatika.rs.

Pomoć iz Excela

Osnovna snaga Excela jesu FORMULE I FUNKCIJE, i samo ta dva video predavanja imaju preko 100.000 pregleda na mom YouTube kanalu (jun, 2017.).

Kurs Excela

Komentari korisnika su najbolja preporuka

Komentari korisnika su najvažniji. To je najbolja povratna informacija za on-line nastup. Ja sam ih sakupio na dva linka, pa možete da pogledate:

http://poslovnainformatika.rs/da-se-pohvalim/

http://poslovnainformatika.rs/ono-sto-merimo-napreduje/

Još jednom, ukoliko vam je potrebna pomoć iz Excela, možete da mi se obratite na slavoljubpn[at]gmail.com ili preko FB stranice Poslovna informatika.

May 27

Nagradni zadatak broj 2

Kako da od Excela napravite „kasu“?

ONO, KAD U JEDNU ĆELIJU UKUCATE ŠIFRU PROIZVODA, A OSTALA POLJA SE POPUNE AUTOMATSKI.

Milica, Marta i Aleksandra, tri izvanredne učenice iz moje škole, koje su se pripremale za Republički sajam virtuelnih preduzeća, su me zamolile da im pomognem oko pripreme jednog dela nastupa na sajmu. Obzirom da se ocenjivala brzina izdavanja računa jer se na štandovima prodavala prava roba (i ako su preduzeća virtuelna) trebalo je da pronađemo najbrži način za to.

Kako bi olakšale sebi posao, predložio sam im da na katalogu napišu šifre proizvoda, tako da kada posetilac kupi neki proizvod, odmah vide šifru i unesu je u Excel.

Zadatak možete preuzeti na linku Nagradni zadatak 2 i glasi:

 • Unošenjem šifre, automatski treba da se popune polja za naziv artikla, jedinicu mere i cenu sa PDV-om.
 • Ako se unese pogrešna šifra, program treba da “upozori” prodavca tako što će polje za iznos pocrveneti, uz poruku “POGREŠNA ŠIFRA”.
 • Kada kupac odredi željenu količinu, automatski treba da se računa iznos.
 • Poželjno je da se zaštiti radni list, da bi funkcije ostale zaštićene od slučajnog brisanja. Treba dozvoliti izmene i brisanje samo u ćelijama za šifru i količinu (naravno, i za naziv kupca i broj specifikacije).

Nagradni zadatak

Na raspolaganju je cenovnik i katalog, s tim da Vam je cenovnik na jednom radnom listu u datoteci koju preuzimate gore. Po preporuci komisije za pregledanje, na jednoj strani A4 je nekoliko specifikacija prodate robe, što će te videti u istoj datoteci.

Nagradni zadatak 2 cenovnik

Nagradni zadatak 2 katalog

Nagradni zadatak 2 REŠENJE Možete da pogledate i probate kako radi “kasa”, ali funkcije su sakrivene. Nije fora da “skidate” zaštitu radnog lista već da sami pokušate da uradite zadatak.

 

May 14

Nagradni zadatak broj 1

Nagradni zadatak broj 1

Problemi sa sabiranjem i brojanjem, a sa više uslova

Pera, Mika, Žika i Đoka su šefovi smena u fabrici za proizvodnju obuće. Fabrika ima dva pogona u kojima se odvija proizvodnja (pogon A i B). Šefovi smena su nekada u pogonu A, a nekada u pogonu B. Radi se svakog dana u tri smene. Direktor želi zbirne rezultate proizvodnje posle svakog dana, tako da operater svakog jutra unosi u tabelu broj proizvedenih komada iz svih smena. Operater ne poznaje rad u Excelu, tako da mu treba pomoć.

Nagradni zadatak 1

Zadatak možete preuzeti na linku Nagradni zadatak 1 i glasi:

 • Podaci o proizvodnji se unose samo u plavim ćelijama, tako da, kada na kraju sve uradite, zaštitite radni list tako da samo plave ćelije budu otključane (da operater ne bi slučajno obrisao funkcije).
 • Svetlo plave ćelije podesite tako da može da se unese samo ceo broj od 0 do 100, a tamno plave ćelije treba da se popunjavaju iz padajuće liste (validacija podataka).
 • Glavni deo zadatka je zelena tabela gde su zbirne vrednosti koje se automatski ažuriraju posle svakog unosa u plavim poljima. Potrebno je da se izračuna broj radnih dana za svakog radnika u svakom pogonu, kao i koliko je koji radnik proizveo komada u određenom pogonu.

Nagradni zadatak 1 REŠENJE

Nagradni zadatak 1 REŠENJE, Možete da pogledate i probate kako radi, ali funkcije su sakrivene. Nije fora da “skidate” zaštitu radnog lista već da sami pokušate da uradite zadatak.

Dec 05

Ono što merimo, to i napreduje!

Ono što merimo, to i napreduje!

Ovaj post je u stvari reklama (ali sa jednom lepom pričom na kraju posta). Nastao je kada je moj kanal na YouTube, koji je povezan sa sajtom poslovna informatika, dostigao 100.000 pregleda (Decembar, 2016.). U odnosu na “poslednje” merenje iz aprila 2016. rezultati su značajno bolji.

merenje-na-sajtu

Evo i dokaza.

Pet najgledanijih klipova na You Tube kanalu, među kojima se posebno izdvajaju funkcije u Excelu.

najgledaniji-klipovi-excel

analitika-sajta-poslovna-informatika

Najnoviji komentari.

To je ono što mi najviše znači. Potvrda kolega da je ono što radim dobro. (Uostalom, i Google-u za pozicioniranje sajtova više znače komentari nego lajkovi). Hvala.

komentari-za-poslovna-informatika

komentar-da-se-pohvalim

Zašto je važno da merite ono što radite?

Evo i jedne lepe priče o merenju. U pitanju je neki projekat. Može da bude i školska godina. Ono što je ovde važno, projekat ima POČETAK i KRAJ. Recimo da ste zamislili da na kraju projekta imate neki rezultat kao na slici dole.

merite-ono-što-radite-1

Kada se završi projekat (ili školska godina), vi izmerite rezultate, i dobijete nešto kao na slici dole.

merite-ono-što-radite-2

Ostvarili ste veliki pad u odnosu na očekivano. To znači da ste bankrotirali (propali) ili ponavljali razred ako se radi o šklskoj godini. Šta sada može da se uradi? Pa ništa. Kraj.

Kada ovu priču prezentujem učenicima, uglavnom ih pitam “Šta sada možete da uradite?”. Najsimpatičniji odgovor sam dobio od jednog učenika koji glasi “Mož’ da se slikamo“.

Međutim, ako merenja na projektu radite redovno (npr. kvartalno, odnosno na tromesečju) slika može da bude potpuno drugačija.

redovno-merenje-projekta

 

Ako ste izmerili rezultate poslovanja na kraju prvog kvartala (tromesečja), i ustanovili da ste daleko od očekivane vrednosti, vi možete da preduzmete bezbroj akcija i da korigujete poslovanje (uspeh u školi) kako bi na kraju došli do očekivane vrednosti odnosno ostvarili svoje ciljeve.

Zaključak. Sve što radite, treba redovno da proveravate: posao, auto, ženu, decu, prijatelje,…

Na kraju, 100.000 puta hvala na poverenju.

100000-pregleda-na-YouTube

Aug 02

Moj sajt je prvi na Google zahvaljujući nekim ljudima …

Moj sajt je prvi na Google zahvaljujući nekim ljudima …

Da, uvek su ljudi na prvom mestu. Neki misle da je u Srbiji lako biti prvi na Google jer nema dovoljno “kvaliteta”. Misli se na ljude i sadržaj. U ovom postu, odaću vam tajnu kako sam ja uspeo da budem prvi na Google. (P.S. Ovaj post nije namenjen profesionalcima.)

prvi-na-google

Za sve koji imaju sajt/blog, biti prvi na Google je ogroman uspeh. U stvari, ogroman uspeh je  i ako ste na prvoj strani pretrage. E sad, kako doći do toga? Google algoritam je jako složen i stalno se menja, a sajtova je sve više i više. Raste i kvalitet i kvantitet. Konkurencija je ogromna a Google algoritam za pozicioniranje sajtova je jedna od najvećih tajni u IT oblasti.

Evo i mog recepta. POTREBNO JE DA PROČITATE “SVE” TEKSTOVE LJUDI SA BLOGOVA DOLE I PRIMENITE NAUČENO. Nakon izvesnog vremena, doći će te do dobrih rezultata. Još jednom:

Savet-za-SEO

Istok Pavlović

Istok-Pavlović

Dragan Varagić

Dragan-Varagić

Petar Vasić

Petar-Vasić

Marina Nikolić

Marina-Nikolić

 

Ukoliko mislite da je ovo previše, i ne znate odakle da počnete, krenite od teksta: http://www.istokpavlovic.com/blog/kratak-seo-kurs-ili-kako-da-moj-sajt-prvi-iskoci-kad-neko-na-guglu-kuca/

Jul 24

Par stotina sabiraka je raspoređeno u par desetina grupa. Kako do međuzbira?

Par stotina sabiraka je raspoređeno u par desetina grupa. Kako do međuzbira?

SUMIF ili SUBTOTAL?

Kada imate ogromne tabele sa podacima, grupisanim u više kategorija, često se javlja potreba da se isti analiziraju. Najčešće je to sabiranje nekih vrednosti grupisanih proizvoda. Jedan od načina je da koristite funkciju SUMIF. Međutim, funkciju SUMIF morate da “pozovete” onoliko puta koliko imate grupa, što vam nikako ne štedi vreme ako imate npr. 70 grupa kao na slici dole. Rešenje je SUBTOTAL.

Ovaj zadatak je ujedno i “moj doprinos” u borbi protiv URAVNILOVKE. To će te videti kada budete računali iznos stipendije za svakog učenika. Putni trošak i iznos dnevnice može da bude isti za svakog učenika, ali iznos stipendije ne bi trebalo da bude isti za učenika sa prosekom 4,50 i onog sa 5,00.

Subtotal-ili-Sumif

Zadatak sa slike (radni list IF 20) možete da preuzmete ovde i da pokušate da ga samostalno uradite. Treba da odgovorite na pitanje KOLIKO NOVCA SE IZDVAJA ZA SVAKO MESTO STANOVANJA OD DNEVNICA I STIPENDIJA. U tabeli je nešto više od 700 učenika koji stanuju u više od 70 mesta.

Prvo treba da izračunate iznos stipendije, Sibtotal-u-exceluzatim da sortirate podatke prema mestu stanovanja i primenite funkciju SUBTOTAL. Ukoliko vam treba pomoć oko subtotala, pogledajte ovde.

Slična priča je i na radnom listu CIGARETE 35, s tom razlikom da su ovde samo tri dobavljača, tako da možete da iskoristite i funkciju SUMIF. Kada uradite i ovaj zadatak, imaće te odgovor na pitanje SUMIF ili SUBTOTAL.

Rešenje zadatka je dostupno na linku http://poslovnainformatika.rs/zadatak-za-ocenu-iv-tromesecje/

Pomoć oko funkcije SUMIF i IF je linku http://poslovnainformatika.rs/excel-pripreme/funkcije-u-excelu/

ili na videu  https://www.youtube.com/watch?v=XDzLIi02jiA,

a za rad sa tekstom na linku http://poslovnainformatika.rs/excel-pripreme/rad-sa-tekstom/

Jul 12

WEBIZ predavanja. Kako da živite i radite u digitalnoj sadašnjosti

Ako nemate šta da radite, radite na sebi. Tu uvek ima dosta posla. Uz WEBIZ predavanja, vaše ideje mogu da postanu kreativnije. Moj predlog je da svakog dana pogledajte po jedno predavanje. Početak pojedinih predavanja nije baš zanimljiv, ali nemojte da odustajete, kraj je odličan.

Usput, pre nego što krenete sa predavanjima, predlažem da pročitate tekst PREDVIĐANJA ZA BUDUĆNOST. Mnogi su prokomentarisali kao “da se smrzneš”.

(Pošto nisam siguran koliko dugo će linkovi ka predavanjima da budu aktivni, predlog je: desni klik, „save as“…)

WEBIZ predavanja

Strah od rizika.

… Životni ciljevi. Kako stvoriti prilike, i ne tražiti izgovore. Ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Koliko god da je dobro ili loše, i to će proći. Motivaciono predavanje…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_1_Rade_Joksimovic.mp4

Zašto treba da menjamo navike.

… Ljudi u suštini ne vole promene tj. vole da znaju šta će da im se desi. Živimo u vremenu gde je promena jedina konstanta. Predavanje o korišćenju savremenih tehnologija i komunikacija. Šta znači biti formirana odrasla osoba. Zašto su važni neopipljivi resursi…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_2_Vladimir_Vulic.mp4

Otvaranje i reč dobrodošlice

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_2_Otvaranje_i_rec_dobrodoslice.mp4

Šetnja kroz Srbiju, pogrešno shvaćenu zemlju.

… Kevin Shannon je dva puta peške obišao Srbiju i napisao knjigu…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Kevin_Shannon.mp4

Šta je prilika

… Stalno moraš nešto da radiš. Život je pun prilika. Ako ne znaš šta hoćeš, barem gledaj da izbegneš ono što nećeš…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Ivan_Stankovic.mp4

Društvene mreže

… Na zabavan nači…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_25_Webiz_2_dnevnjak.mp4

Investiranje u internet poslove

…Kada imate dobru ideju za startap, investitori su tu. Kako investitori gledaju na rizik i koji procenat uzimaju …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Dejan_Eremic.mp4

Ako nemate para za kupovinu softvera, napravite ga

… Kako funkcionišu timovi on-line…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Amer_Grgic.mp4

Kako od kuće napraviti kompaniju

… Od gajbe do korporacije. Kako je razvijana aplikacija Hide My Ass…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Jovan_Petrovic.mp4

Frikom

… Sponzor…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Smoothie_Up.mp4

Inovacije u digitalnoj komunikaciji

… Nisu više samo velike kompanije rezervisane za objavljivanje sadržaja i komunikaciju. Virtuelna realnost. Borba titana. Aplikacija postaje medij. Da li možemo da se pretplatimo da ne dobijamo reklame. …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Vitomir_Jevremovic.mp4

Marketing za startap

…Kako funkcioniše startap i koliko uzimaju investitori. Podizanje novca demotiviše konkurenciju. Najaktuelnije su Drones Startups  i Cloud Startups. Growth hacking…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Istok_Pavlovic.mp4

Kako ostati u toku

… Šta znači biti efektan a šta efikasan. Nemojte da dozvolite da vam neko troši  vreme. …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Boban_Miksin.mp4

Preduzetništvo

…JUST WORK. Samo radite. I šta god da radite, pokušajte da stvorite neku vrednost. Da li je bolje biti preduzetnik ili raditi za tim? Ako radite za sebe, radićete više.  Na šta se odnosi pravilo 10.000 sati…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Mirko_Topalski.mp4

Panel diskusija

… Da li IT zajednice u Srbiji mogu da pomognu …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_26_Webiz_2_Panel_diskusija.mp4

Od programera do pekara

… Nije poenta recept. Poenta je u marketingu, da se zavrti priča …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_2_Webiz_27_Milos_Mijic.mp4

Storytelling

… Svi smo sada pablišeri. Njuz industrija će do 2020. godine da porate sto puta, međutim, velika produkcija ne garantuje proporcionalni rast kvaliteta …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Katarina_Popovic.mp4

Građenje brenda

…Od grafita, preko dizajna, do proizvodnje majica Dechkotzar …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Braca_Burazeri.mp4

Od problema do biznisa

…Samo u SAD, godišnja vrednost trgovanja dečijom polovnom garderobom premašuje 7,6 milijardi dolara …

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Marija_Janjusevic.mp4

Frikom

… Sponzor…

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Frikom_novi_sladoled.mp4

Razvojni centar Microsoft Srbija

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Dragan_Tomic.mp4

Od otpada bajk

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Zeljan_Popov.mp4

Zatvaranje konferencije

http://cdn.livetv.rs/content/ittv/2016_03_27_Webiz_2_Zatvaranje_konferencije.mp4