Aug 05

Pretraživanje interneta

Kada učenicima predstavimo temu o pretraživanju interneta, čuju se komentari: Pa mi ovo znamo. Zašto ovo moramo da učimo? Činjenica je da se učenici sa internetom sreću još u ranom detinjstvu i da imaju pristojno predznanje. Međutim, njihovo znanje se uglavnom svodi na primenu u društvenim mrežama i u pregledu zabavnih sadržaja (muzika, video,…). Kada dobiju konkretan zadatak, nastaju problemi…Dalje, veoma je bitno znati šta sa preuzetim datotekama (dalja obrada, editovanje, korišćenje,…).

Ceo rad (priprema za čas) možete preuzeti sa linkova dole. Ovo je inače rad koji je ušao u bazu znanja u okviru konkursa Kreativna škola 2012/13. na temu izgradnje funkcionalnih znanja.

Pretrazivanje interneta

Pretrazivanje interneta

Aug 01

Statistika odeljenja

Statistika odeljenja srednje škole

Veliki posao koji razredni starešina treba da odradi na kraju prvog polugodišta i na kraju godine je popunjavanje dnevnika tj. statistika odeljenja. Veliko olakšanje se postiže korišćenjem eksela. Ja sam napravio jednu datoteku, i potrebno mi je samo 15 minuta da unesem ocene (naravno, potrebno je da pre korišćenja pripremite tabelu). Evo i kako. (Link ka datoteci)

Kada preuzmete datoteku, potrebno je da unesete imena učenika i predmete, i to je sve. Što se tiče redosleda, najbolje je da se upravljate prema dnevniku. Kada su ocene zaključene, potrebno je petnaestak minuta da unesete ocene i to je sve. Sve radi automatski. Prosek po predmetu, prosek učenika, broj pojedinačnih ocena po predmetu, broj nedovoljnih ocena i td.

Dodatne pogodnosti, a zbog preglednosti, sam postigao korišćenjem uslovnog formatiranja. Ćelija pocrni ako učenik ima jedinicu. Kada učenik ima puno neopravdanih izostanaka, ćelije menjaju boju kako bi ukazale na elentualno upozorenje ili smanjenje ocene iz vladanja.

Što se tiče izostanaka, evidencija može da se vodi na radnom listu Izostanci (podaci se u ovom slučaju automatski upisuju na radnom listu Ocene),  a može i direktno da se upišu na radni list Ocene.

Još jedna mogućnost je štampanje listića. Radni list Listici je povezan sa prethodnim, tako da se automatski popunjava. Pošto sam na ovom radnom listu koristio funkciju HLOOKUP, morate da predmete unesete precizno (tj. isto kao i na radnom listu Ocene) kako bi dobili tačne podatke.

Radni listovi su “zaključani” kako neko ne bi slučajno obrisao neku formulu ili funkciju (više o zaštiti možete videti ovde). To znači da ovu datoteku može da koristi bilo ko tj. ne mora da bude informatičar. Ne možete ništa da pokvarite.

Statistika

Za informatičare – moguće izmene u datoteci

Listići su potrebniji za tromesčje, ali na tromesečju upisujemo više ocena (pismeni i usmeni) pa dolazimo do problema. Npr. učenik iz matematike ima 3 i 4 a program dozvoljava da se u ćeliju upiše samo ceo broj (validacija podataka). Ako Vas mrzi da hemijskom olovkom pišete listiće, potrebno je da se malo potrudite tj. da “otključate” radni list Ocene (šifra je slavko) i isključite validaciju podataka. Za prethodni primer, ja dve ocene pišem kao 3,4 i to radi. Jedino što sada prosek nije tačan, ali za tromesečje prosek se i ne računa. Bitno je da ne popunjavam ručno listiće.

 

Jul 29

Govor devojčice u UN

Šest minuta su je svi sa pažnjom slušali. Ja sam uživao.

Jul 28

Moja škola – Ekonomsko trgovinska škola Paraćin

Razmišljao sam šta da bude moj prvi post, i odlučio da to bude nešto o školi u kojoj radim.

Misija

Planiramo i ostvarujemo procese učenja i nastave u skladu sa aktuelnim pedagoškim, psihološkim, didaktičkim i stručnim saznanjima. Stvaramo aranžmane učenja u kojima učenici razvijaju ključne kompetencije. PodSkolastičemo komunikaciju i sposobnosti za timski rad. Prenosimo različite tehnike učenja i stručna znanja radi osposobljavanja učenika za obavljanje budućih zanimanja, nastavak školovanja i podržavamo spremnost za dalje sticanje znanja. PISA_2009

Vizija

Nacionalno priznata, savremeno opremljena, otvorena za dalji razvoj, u funkciji lokalnog i  regionalnog napretka. Škola motivisanih učenika i nastavnika, koja doprinosi stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog okruženja.

www.ekonomist.edu.rs

s1

Škola iz ugla jednog učenika.

(Video je doduše na engleskom jeziku, pripreman za goste iz nemačke škole. )