ACCESS

Baze podataka u Accessu

Ovaj kurs je namenje učenicima srednjih škola i svima koji žele da nauče baze podataka u Accessu. Access je inače odličan i za samo shvatanje koncepta baze podataka.

U narednim lekcijama, koje prate nastavni plan i program, radićemo sa “pravom” i “punom” bazom. Razlog ovome je efektivnost u učenju, jer učenici mogu da, kada imaju punu bazu, odmah vide rezultate upita i izveštaja.

Izuzetak je prvi modul koji je predviđen za rad sa tabelama, gde učenici moraju da prođu kroz kreiranje nove baze i tabela, podešavanje primarnog ključa, tipova podataka, svojstava polja i povezivanje tabela. Tu su još i uvoz i izvoz podataka koji u većini slučajeva u praksi štede vreme. Kada savladamo tabele, kao osnovu baza, krećemo na upite koji inače predstavljaju snagu svake baze. Dalje, slede izveštaji koji anuliraju suvoparni prikaz podataka u tabelama i upitima. Na kraju radimo obrasce tj. interfejs baze.

R. broj časaNastavna jedinica
01-04OPTIMIZACIJA BAZE
01-02 Baza podataka – pojam. Objekti baze podataka.
03-04 Planiranje i optimizacija baze.
05-08KREIRANJE TABELA
05-06 Kreiranje tabela. Postavljanje ključa i povezivanje tabela.
07-08 Unos i izmena podataka. Tipovi podataka.
09-14MODIFIKOVANJE TABELA I PODATAKA
09-10 Formatiranje i modifikovanje tabele. Svojstva polja. Operatori.
11-14 Uvoz i izvoz podataka u druge datoteke. Brisanje i kopiranje strukture tabele. Sistematiacija gradiva.
15-16UTVRĐIVANJE
17-20REFERENCIJALNI INTEGRITET BAZE
17-20 Tipovi relacija. Referencijalni integritet. Sortiranje i filtriranje podataka. Štampanje tabela.
21-26KREIRANJE UPITA
21-22 Kreiranje upita.
23-24 Upiti sa kriterijumima. Operatori. Rad sa izrazima.
25-26 Parametarski upiti.
27-34UNAKRSNI UPIT
27-28 Unakrsni upit.
29-30 Funkcije za rad sa tekstom i datumima.
31-32 Utvrđivanje.
33-34 Akcioni upiti.

35-42IZVEŠTAJI U ACCESSU
35-36 Izrada izvešta pomoću čarobnjaka. Grupisanje i sortiranje podataka.
37-38 Dizajniranje izveštaja.
39-40 Izveštaji za štampanje nalepnica.
41-42 Utvrđivanje.

43-46FORME U ACCESSU
43-44 Izrada formi pomoću čarobnjaka (Form Wizard)
45-46 Dizajniranje i modifikovanje formi (Form Design)
47-48FORMA SA KOMBO-BOKSOM
47-48 Kontrolni objekti na formi. Forma sa kombo-boksom
49-50FORMA SA PODFORMOM
49-50 Forma sa podformom
51-56KOMANDNA TABLA
51-52 Komandna tabla
53-54 Utvrđivanje
55-56 Sistematizacija gradiva – kraj modula
57-66ELEKTRONSKO POSLOVANJE

OPTIMIZACIJA

Baza podataka – pojam. Objekti baze podataka. Planiranje i optimizacija baze podataka. Na današnjem nivou razvijenosti, funkcionisanje privrede i informacionog društva uopše, nezamislivo je bez primene baza podataka. Baze podataka su svuda oko nas:  facebook, banke, marketi, …Kada podižete novac sa bankomata ili kada nešto plaćete karticom, koristi se baza podataka banke iz koje se …

KREIRANJE TABELA

Kreiranje tabela. Postavljanje ključa i povezivanje tabela. Unos i izmena podataka. Tipovi podataka. Pre svega, potrebno je da se kreira nova baza podataka (ako već ne koristimo postojeću). Pokrenemo progam Microsoft Access, pa onda New Blank Database. Kreiraćemo bazu koja se zove Škola. Ukucamo ime baze, odredimo gde će se sačuvati, pa onda komanda Create. …

MODIFIKOVANJE TABELA

Formatiranje i modifikovanje tabela . Svojstva polja. Operatori. Podešavanjem dodatnih svojstava polja i formatiranjem istih, kao i korišćenjem operatora, utiče se na dodatnu kontrolu unosa podataka a samim tim i veću tačnost istih. Takođe, na ovaj način se smanjuje verovatnoća slučajnih grešaka. U nastavku lekcije, ova podešavanja će mo isprobati na polja iz tabela baze …

Sortiranje i filtriranje

REFERENCIJALNI INTEGRITET

Tipovi relacija. Referencijalni integritet. Sortiranje i filtriranje podataka. Štampanje tabela.   Ovo su poslednja dva dvočasa iz modula predviđenog za obradu tabela. Iskoristiću ih za obradu nekih detalja koje smo “površno” obradili i za eventualno popravljanje ocena. (Često se dešava da učenici dođu nepripremljeni na najavljeno ocenjivanje, pa traže još jednu šansu. Neki kalkulišu, čekaju …

KREIRANJE UPITA

Kreiranje upita Kada otvorite neku tabelu baze podataka, u većini slučajeva će te videti samo cifre (osim u osnovnim tabelama gde se čuvaju podaci o robi, zaposlenima i slično). Ovo je zbog optimizacije. Kada jednom unesete neki proizvod u tabelu roba, u drugim tabelama koristite samo šifru. Pošto baza Magacinsko poslovanje ima sva rešenja i …

Unakrsni upit

UNAKRSNI UPIT

Unakrsni upit Unakrsni upit (Crosstab Query) je najsličniji pivot tabeli koje smo obrađivali u Excelu. To je tabela koja ima levo i gornje zaglavlje i kao takva, pogodna je za različite vrste poslovnih analiza. U ovoj lekciji, obradićemo mesečnu analizu prodaje robe (grupisane po dobavljačima) u maloprodaji. Koristićemo bazu Querymag. Pošto se radi o prodaji, …

Pripremljen-izveštaj

IZVEŠTAJI U ACCESSU

Izveštaji u Accessu Iako je u tabelama i u upitima moguće sortiranje i prikazivanje podataka na više načina, izveštaji u Accessu daju daleko pregledniju sliku, kako za ekranski prikaz, tako i za štampanje. Ovde možete da formatirate zaglavlje sa memorandumom, da ubacite logo, da grupišete podatke, da koristite međuzbirove, sume, statistiku, odnosno možete da kreirate …

Svojstva-forme

FORME U ACCESSU

FORME U ACCESSU Obrasci ili forme u Accessu su objekti baze. Služe za pregledanje ili unošenje podataka u tabele. Do sada smo podatke unosili direkto u tabelu, međutim bolje je da se koriste forme. Evo i zašto. Prvo, podaci u tabelama su pomalo „sirovi“ (suvoparne kolone i vrste) dok u formama izgledaju sofisticirano i profesionlno. …

Combo-Box-na-formi-1

FORMA SA KOMBO-BOKSOM

Forma sa kombo-boksom Kontrolni objekti na formi Pre nego što proknjižite prispelu robu u bazu, postoje odgovarajući protokoli kontrole i knjiženja. Roba u prodavnicu stiže sa pratećom fakturom. Prvo, trgovac kontroliše fakturu po pitanju količina. Ako se sve slaže, onda šef prodavnice proverava nabavne cene i određuje maloprodajne cene. Tek onda faktura ide u knjigovodstvo …

Forma-sa-podformom

FORMA SA PODFORMOM

Forma sa podformom Rekli smo da su forme neka vrsta interfejsa sa bazom odnosno sa tabelama. U prethodnim primerima smo preko formi unosili nove i menjali postojeće podatke u tabelama. Svakoj formi odgovara jedna tabela. Međutim, nije uvek tako. Pojedini poslovi zahtevaju ažuriranje podataka u dve tabele “istovremeno” i za ovakve poslove se koristi forma …

VBA

KOMANDNA TABLA

Komandna tabla Većina programera ne dozvoljava krajnjim operaterima i korisnicima baze podataka da imaju direktan pristup tabelama, upitima i ostalim objektima u bazi. Zato je tu komandna tabla. Komandna tabla je interfejs sa bazom. Na komandnoj tabli su komandna dugmad koja pokreću izveštaje, upite i druge forme koje ste već napravili i koje dalje omogućavaju unos, …

Zadaci za ocenu – Access

Zadaci za ocenu – Access Zadaci za ocenu – Access – I tromesečje U okviru ovih zadatka se proverava kreiranje novih tabela u Accessu, uvoz i izvoz podataka, modifikovanje svojstava polja, tipovi podataka, validacija podataka, povezivanje tabela i referencijalni integritet. Zadaci za ocenu – Access – II tromesečje Zadaci su bazirani na osnovu realnih potreba …