Nov 04

Nagradni zadatak 1 – REŠENJE

Rešenje nagradnog zadatka broj 1

Problemi sa sabiranjem i brojanjem, a sa više uslova

http://poslovnainformatika.rs/nagradni-zadatak-broj-1/

Na prvoj slici je rešenje za ćeliju E101. Program će sabrati samo one ćelije iz kolone E za koje su ispunjena oba uslova u vrsti tj. Pera Perić i Pogon A.

Međutim, da bi zadatak rešili u par poteza (kopiranjem funkcije), potrebno je da se adrese koriguju tako da budu mešovite i apsolutne. Za prvi argument (Sum_range) treba fiksirati samo broj kako bi se menjala oznaka kolone (E, F, G, …) kada budemo kopirali funkciju u desno. Oblasti u kojima se pretražuju uslovi (C3:C95 i D3:D95) treba da budu sa apsolutnim adresama jer su uslovi uvek u ovim oblastima.

Sada samo treba da iskopirate funkciju na dole. Ono što morate „ručno“da prepravite jeste apsolutna adresa $D$101 na $D$102 i tako redom, i da obrišete funkciju iz polja za ukupno jer tu ide obično sabiranje Pogon A + Pogon B. U poslednjim redovima, za ukupno u pogonu A i B, možete da iskoristite običnu funkciju SUMIF (sa jednim uslovom).

Na kraju, selektujte deo kolone E sa rešenjem i iskopirajte funkcije u desno.

Na sličan način, korišćenjem funkcije Counifs, računa se broj radnih dana radnika po pogonima.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.