Jan 24

Paradoks našeg vremena

Paradoks našeg vremena – Dalai Lama

Paradoks-vremena

Evo i još jetnog teksta. Ne znam ko je autor, ali je jako dobro napisano.

Želim da se ponovo nadam

Vaspitavani smo opštim moralnim načelima:

Kada smo mi bili mali, roditelji, profesori, komšije, prijatelji i kumovi
bili su osobe vredne poštovanja i ugleda.
Što su bili bliži ili stariji, utoliko su takva naša osećanja bila jača.
Bilo je nevaspitano suprotstavljati se starijima, učiteljima ili nadređenima.

OSEĆALI SMO ISKRENO POŠTOVANJE.

Imali smo poverenja u starije, jer su bili roditelji, majke,
ili rodbina sve dece, grupe u ulici ili škole u gradu…

Danas smo tužni zbog svega onoga što smo izgubili,
zbog onoga što će plašiti naše unuke jednog dana.
Ljudska prava za kriminalce…. ?
Ograničena prava za poštene građane… ?
Vraćati dugove i biti budala… ?
Amnestija za prevarante… ?
Pošteni su glupi… ?

Ne iskoristiti nekoga, znači li to biti budala… ?
Šta se to dešava sa nama???

Profesori pretučeni u školama, manipulacije u bankama, eksploatacija radnika,
korupcija u bolnicama i sudovima, prevare, krađe, otmice, ubistva….

Rešetke na našim prozorima.
Izolovani u sopstvenim svetovima.

Deca traže nagradu da bi završila školsku godinu?

Mobilni u torbama za vrtiće?
Važniji je Armani od diplome!?
Kola važnija od zagrljaja?
Važniji je plazma TV ekran od razgovora!?
Važnija je šminka od zajedničkog sladoleda!?

Kakve su to vrednosti?

Kako je moguće da je sve što nam je bilo važno nestalo, ili postalo smešno?

Nada-očajanje

Vratimo se temeljima života i osudimo nedostatak etike, morala i poštenja …
Budimo Ljudi sa velikim slovom, koji grade bolji, pravičniji svet,
u kom ljudi poštuju druge.

Hoću da skinem rešetke sa prozora, da stavim cveće!
Hoću ponovo živu ogradu umesto zidova, kapija, kamera, pasa….
Telohranitelja!??

Želim da sedim na stazi i držim otvorene prozore i otključana vrata
u toplim noćima …
Hoću ponovo poštenje kao motiv ponosa.
Hoću ispravan karakter, čiste ruke i pogled u oči!
Hoću solidarnost.
Hoću nadu, radost, poverenje …
Hoću da se vrati stvarni život,
jednostavan kao kiša,
čist kao aprilsko nebo,
lak kao lahor pred zoru.
Zajednički i jednostavan svet,
ljubavi, samilosti i solidarnosti …

Foto: pixabay.com

Dec 24

Zadatak za ocenu – Access – II tr.

Zadatak za ocenu – Access – II tr.

Potrebna datoteka-baza za rad je Ocena2mag.

Zadaci u PDF formatu su ovde: Ocena_ACCESS_2_tr_obe_grupe.

Grupa A – UPITI

I zadatak – 25 poena

Napravite upit PROMET 20121210 koji prikazuje šta je sve prodato 10.12.2012. u svim magacinima. U upitu trba da se vidi: šifra magacina, datum, naziv robe, količina, prodajna cena i iznos. Izračunajte Iznos=Kolicina*Pcena i podesite da se prikazuje sa dve decimale i sa odvajanjem hiljadarki. Koliki je bio promet tog dana?

II zadatak – 35 poena

Da bi što bolje uradili pripremu i nabavku robe za predstojeće praznike potrebno je iskustvo iz prethodnih godina.  Napravite upit o analizi prodaje za određeni period (bilo koji – mesečni, kvartalni,…) u oba magacina.  U upitu trba da se vidi naziv magacina, datum, naziv robe, količina, prodajna cena i iznos. Vremenski period se bira preko dva parametra: početni i krajnji datum. Upit snimite kao ANALIZA PRODAJE.

Test – provera: od 1. do 31. decembra 2012., promet je bio je 3.481.297,00

III zadatak – 40 poena

Napravite upit za “kalkulaciju”, za robu koja je stigla 15.03.2012. u magacinu sa šifrom 4 od dobavljača sa šifrom 3. Izračunajte maloprodajnu cenu, ako je odobrena rabat na nabavnu cenu 22%, poreska stopa robe 20% a razlika u ceni 35%. Upit snimite kao KALKULACIJA 20120315. Kada završite ovaj upit, prepravite ga u parametarski (parametri su šifra magacina, šifra dobavljača i datum) i snimite kao KALKULACIJAxxx.

Baza-nabavka-prodaja

Grupa B – UPITI

I zadatak – 25 poena

Napravite upit o analizi nabavke robe  u poslednjem kvartalu 2012. godine u  magacinu sa šifrom 3. U upitu trba da se vidi šifra magacina, datum, naziv robe, količina, nabavna cena i nabavna vrednost. Kolika je ukupna nabavna vrednost robe?  Naziv upita neka bude NABAVKA.

II zadatak – 35 poena

Napravite upit DNEVNI PREGLED koji prikazuje šta je sve prodato određenog dana u određenom magacinu. Prilikom pokretanja, upit treba da od vas traži da unesete dva parametra, naziv magacina i datum.  U upitu trba da se vidi: naziv magacina, datum, naziv robe, količina, prodajna cena i iznos. Izračunajte Iznos=Kolicina*Pcena i podesite da se prikazuje sa dve decimale i sa odvajanjem hiljadarki.

III zadatak – 40 poena

U bazi je upit Nabavka po mesecima. Prepravite ovaj upit u unakrsni tako da budu ispunjeni kriterijumi iz nastavka zadatka. U zaglavlju kolona treba da budu meseci, pravilno poređani i formatirani tako da se vide kao jan, feb,mar,…  U zaglavlju vrsta stavite indeks i šifru magacina. Podaci treba da važe za magacin 3 i 4. Magacin 6 izbacite.

Dec 03

Tabele i slike u Wordu

Tabele i slike u Wordu

Ovaj dvočas ide posle pojedinačnih lekcija tabele i slike u Wordu. Odnosi se na vežbanje i primenu istih.

Primetio sam da učenici, kada dobiju zadatak da urade neki seminarski rad ili esej, masovno „kradu“ sa interneta i koriste Copy/Paste, naravno ne navodeći izvor jer bi bili „otkriveni“. Pojedini čak i ne pročitaju preuzet materijal, već ga spakuju koliko da otaljigaju. Ti izvori mogu biti različiti. Mogu biti fajlovi u wordu, prezentacije, pdf fajlovi, ili pak direktno preuzimanje teksta sa neke stranice. Ova vežba je korisna upravo iz ovih razloga. Bar će da nauče da formatiraju spojene delove sa različitim postavkama.

No, pošto se bližimo kraju modula oobrada teksta (ostaju stilovi, sadržaj i eventualno par sitnica), treba obnoviti prethodno. Evo i zadataka:

 • Preuzmite potrebne fajlove (I deo, II deo, III deo) i spojite ih u jedan nov fajl koji će te snimiti kao Tabele i slike u Wordu.
 • Na to dodajte i deo teksta sa internrt strane http://poslovnainformatika.rs/zasto-treba-koristiti-drustvene-mreze-i-internet-marketing/ (tekst koji nedostaje je iz podnaslova “Alati koji se koriste u marketingu”)
 • Podesite papir na veličinu A4, vertikalne orijentacije, sa marginama od po 2 cm. Podesite pripremu za jednostrano štampanje i rezervišite prostor za koričenje 1cm (Page Setup).
 • U celom dokumentu, font treba da bude Arial 10 crne boje, ne bold i ne italik.
 • U prozoru Paragraph podesite obostrano ravnanje, uvlačenje pasusa sa leve i desne strane na nulu, i posle svakog pasusa rastojanje od 12pt.
 • Treći pasus u okviru naslova Moj recept za borbu sa zaraženim računarom treba da uvučete po 2cm sa leve i desne strane, font da bude bold i italik, i da bude uokviren sa gornje i donje strane trostrukom linijom plave boje (Borders and Shading).
 • Sva nabrajanja u tekstu (Numbering) prepravite u znakovna (Bullets) i uvucite po 3cm sa leve strane.
 • U istom dokumentu u Wordu napravite čestitku kao u narednom primeru. Sliku bez teksta preuzmite sa ove stranice (odmah ispod primera). Pre preuzimanja, kliknite na sliku da se uveća, pa tek onda Save image as… Ukoliko ste zaboravili lekciju Slike u Wordu, možete se podsetiti ovde. (Napomena. Tekst sa slike morate da otkucate. Nije predugačak. Bitna je ideja za rešenje zadatka.)

Tabele-i-slike-u-Wordu

Slike-u-Wordu

 • Kada završite sa čestitkom, napravite i složenu tabelu sa slike dole. Ukoliko vam je potrebna pomoć, lekcija Tabele u Wordu je ovde. (Napomena. Cela tabela je iz ćelija, samo su unutrašnje vertikalne linije isključene. Neka vam opijentir budu brojevi kolona od 1 do 8.)

Složena-tabela

Evo i zadatka za ocenu http://poslovnainformatika.rs/zadatak-za-ocenu-word/. Ide nakon lekcija o stilovima i kreiranju sadržaja u Wordu, ali može i sada da posluži za vežbanje.

Nov 30

Slike u Wordu

Slike u Wordu

Ako želite da tekstu povećate vrednost onda slobodno dodavajte slike. Naravno, te slike treba da budu adekvatno izabrane i da dodatno pojasne temu o kojoj pišete. Slike u Wordu se ponašaju kao i svi drugi objekati, što znači da su podložne dodatnom formatiranju. Word inače nije program za obradu slika, ali ipak ima odgovarajući set komandi zgodnih za jednostavne zahvate.

U ovoj lekciji, pokazaću vam kako da ubacite sliku u tekst, kako da joj promenite veličinu, kontrast i osvetljaj, kako da promenite dimenzije ili oblik, da dodate efekte ili pak da promenite položaj slike u odnosu na tekst. Kada ovo naučite znaćete da uradite sledeći zadatak.

Zadatak. U dokumentu „Paraćin“ ubacite slike „Grza“ i „Petrus“ i podesite ih kao na slici dole. Potrebni fajlovi su ovde. Slika „Grza“ treba da bude zbijena sa tekstom i sa okvirom. Slika „Petrus“ treba da stoji u pozadini teksta, preko cele strane. Pošto je u pozadini, treba da je podesite tako da tekst bude čitljiv. Ova slika ima i „nepravilnosti“ na ivicama koje treba da isečete. Pre nego što krenete sa ubacivanjem slika, a radi obnavljanja, podesite dokument „Paraćin“ na sledeći način: isključite uvlačenje prvog reda u pasusu; iza svakog pasusa postavite rastojanje od 12pt; numerišite strane (donji deo strane – centar); pronađite frazu – Via Militaris – i za istu ubacite fusnotu sa prevodom; podesite i heder po izboru.

Slike-u-Wordu-zadatak

Ubacivanje slike u tekst

Slike se u tekst unose na dva načina:

 • preko Clipboard-a, tako što se u nekom programu za obradu slika selektuje deo slike (ili cela slika), pa onda Copy, i u tekstu Paste. Pre nego što primenite komandu Paste, obavezno postavite kursor tamo gde želite da se umetne slika.
 • direktnim unošenjem slike iz datoteke komandom Insert/Picture.

Promena dimenzija slika, efekti i oblici

Pre nego što ubacite sliku u tekst, poželjno je da se slika „pripremi“ u nekom od programa za obrdu slika. Razlog ovome je visoka rezolucija današnjih digitalnih fotoaparata, tako da, ako ubacite puno slika, dokument može da ima i puno megabajta. Ovo inače nije tema ove lekcije, a sa druge strane, Word već ima neke ugrađene mehanizme za rešenje ovog problema.

Da bi uopšte mogli da nešto radite sa slikom, treba da je selektujete. Slika se selektuje klikom na nju. Tada se u temenima slike pojave kružići, a na sredinama starnica kvadratići. Kada mišem dođete do kružića, pojaviće se dvosmerna strelica. Kliknite i vucite do željenih dimenzija. Videćete da se proporcionalno menjaju obe dimenzije, što je dobro. Ukoliko za promenu dimenzija koristite kvadratiće na stranicama, dimenzije se ne menjaju proporcionalno. U ovom slučaju treba da vodite računa da vam npr. ljudi ne ispadnu kao bandere ili pak kao burići. Ako ipak želite da zadate konkretne dimenzije, ide desni klik na sliku, gde iz pomoćnog menija birate Size…

Slike-u-Wordu

Pored promene dimenzija, ako kliknete na zelen kružić iznad sredine slike, moćiće te da rotirate sliku za određeni ugao.

U meniju Picture Styles vam je ponuđen bogat izbor efekata. Možete npr. da dodate okvir, kome možete da menjate boju i širinu. Možete da „oborite“ sliku u više smerova, da joj dodate 3D efekte, senku. Ivice mogu da budu oštre ili „soft“.  U podmeniju Picture Shape, možete da izaberete različite atraktivne oblike.

Opsecanje slike

Vrlo zgodna alatka Crop. Ponekad nije dovoljno da proporcionalno smanjite sliku. Potreban je samo deo slike. U ovm slučaju, kliknete na alatku Crop, a zatim na neku tačku selekcije slike (teme ili stranica) i vučete u željenom smeru ne otpuštajući levi taster miša. Za vreme dok vučete miša jedan deo slike će vam biti uokviren. To je deo slike koji će ostati kada otpustite miša. Ostali deo će biti isečen kao makazama.

Prelom slike i teksta

Kada ubacite sliku u tekst, i ako je slika manjih dimenzija od širine strane, dobićete „praznine“ oko slike, u zavisnosti od toga da li vam je slika poravnata levo, desno ili u centar. (Na slici dole, to je slučaj In line with text.) Ako imate više ovakvih slika, dokument će delovati siromašno, bez obzira što ste ga obogatili slikama.Slike-u-Wordu-prelom

Ovaj problem se rešava pomoću komande Text Wrapping koja nudi više različitih vrsta preloma. Ako želite tekst zbijen sa slikom izaberite opciju Tight. Kada primenite ovu komandu, sliku možete da postavite bilo gde u tekstu (kliknete na sliku i „nosite“ je gde želite).

Osvetljaj i kontrast

Primenjujete ako dodatno želite da povećate ili smanjite oštrinu i osvetljenost. Ovo se uglavnom koristi ako želite da stavite sliku u pozadini teksta. Ako ovo primenjujete, ne zaboravite da je prioritet tekst tj. da može da se pročita, a da slika bude pomalo vidljiva.

U okviru ove grupe komandi, dodatne mogućnosti su i promena boje slike tj. Recolor. Kada isprobate sve opcije, i ako niste zadovoljni učinjenim, primenite komandu Reset Picture.

 

PRETHODNA LEKCIJA: Tabele u Wordu

SLEDEĆA LEKCIJA: Tabele i slike u Wordu – primena

Nov 23

Tabele u Wordu

Tabele u Wordu

Česta je pojava da u tekstualnim dokumentima sretnete tabele. Tabelarni prikaz podataka je pregledniji i lakši za bilo koju vrstu analize. Tabele u Wordu su ponekad male i jednostavne, a ponekad mogu da budu i te kako složene.

Kada naučite ovu lekciju, znaćete da kreirate složene tabele kao na slici dole.

Složene-tabele-u-wordu

No, idemo od početka. Na ovom dvočasu krećemo sa jednostavnom tabelom za raspored časova, uz osvrt na selektovanje, unos podataka, formatiranje i modifikovanje tabele, a završavamo sa složenom tabelom.

Rad sa tabelama, kreiranje i oblikovanje

Tabela se sastoji iz kolona (vertikalno) i vrsta (horizontalno). Presek kolone i vrste predstavlja ćeliju. Kolona ima širinu, a vrsta visinu. To je to.

Zadatak. Napravite tabelu za raspored časova kao na slici dole.

Tabele-u-wordu-1

Na početku, pošto imamo pet radnih dana i sedam časova, uvek pitam učenike da li je za raspored dovoljna tabela sa 5 kolona i 7 vrsta. Najčešće su svi saglasni. Tek kasnije, kada krenu sa radom, uoče da je potrebna još jedna kolona za redni broj časa i još jedna vrsta za zaglavlje. Ovakav tip greške je odličan za učenje, a evo i zašto. Zamislite da ste potrošili par sati za izradu neke složene tabele. Odnesete poslodavcu izveštaj, a on vas vrati da dodate ili obrišete još nekoliko kolona ili vrsta. Naravno da bi bilo besmisleno da ponovo krećete od nule. Treba da naučite da modifikujete postojeću tabelu.Ubacivanje-tabele

Pre nego što ubacite tabelu u tekst, neophodno je da postavite kursor između redova gde želite da postavite tabelu (ovo je zbog preloma sa tekstom, o čemu ću kasnije), pa onda na tabu Insert birate Table. Dalje, mišem pređete preko matrice kvadratića tako da izaberete odgovarajući broj kolona i vrsta. Kada kliknete, tabela je ubačena. Sledi unošenje podataka, pa onda formatiranje tabele. Važe sva pravila kao i za običan tekst, ali pre formatiranja, evo i nekih uputstava.

Selektovanje tabele

Za tabele u Wordu, važe pravila kao i kod običnog teksta, tj. da bi se izvršila zadata komanda, neophodno je da selektujete odgovarajuću oblast.

 • Celu tabelu selektujete tako što kliknete na kvadratić u gornjem levom uglu tabele, koji se pojavljuje kada dovedete pokazivač miša na tabelu.
 • Kolonu selektujete tako što pokazivač miša dovedete tik uz vrh kolone, i klikne kada se pokazivač pretvori u puniju strelicu na dole. Više kolona selektujete na isti način, s tim što držite levi taster miša i prevučete nad željenim brojem kolona.
 • Vrstu selektujete iz leve margine (isto kao i red teksta). Više vrsta selektujete tako što kliknete u levu marginu, i ne poštajući levi taster miša, prevučete preko željenog broja vrsta.
 • Ćeliju selektujete tako što dovedete pokazivač miša u levi ugao ćelije i kliknete. Ako ne otpustite levi taster, a vučete miša, selektovaćete određenu oblast u tabeli.
 • Ako želite da selektujete više različitih oblasti odjednom, koristite pomoćni taster Ctrl.

Dodavanje vrsta i kolona

Ovo je veoma važan deo pri izradi tabela, posebno za složene tabele. Razlog je jednostavan. Bolje je da prepravite gotovu tabelu nego da krećete od nule. U našem primeru treba da ubacite kolonu levo od ponedeljka, a za redni broj časa.

Dodavanje-kolone

Glavna poenta je da selektijete kolonu ili vrstu koja vam je orjentir. U odnosu na selektovanu kolonu ili vrstu, dodajete novu. Ide desni klik, pa zatim Insert gde birate jednu od ponuđenih komandi. Kolona stoji vertikalno, što znači da u odnosu na selektovanu, novu možete da ubacite sa leve ili desne strane (Insert Columns to the Left ili Insert Columns to the Right). Sa druge strane, vrsta je postavljena horizontalno, tako da novu možete da ubacite iznad ili ispod selektovane (Insert Rows Above ili Insert Rows Below).

Ako želite da ubacite dve ili više kolona odjednom onda je potrebno da isto toliko i selektujete. Isto važi i za vrste. Npr. ako treba da odjednom ubacite dve kolone između srede i četvrtka, onda treba da selektujete četvrtak i petak i da primenite komandu Insert Columns to the Left.

Brisanje tabele

Kod brisanja je važno da znate da taster Delete briše samo sadržaj selektovanih ćelija a ne i same ćelije. Brisanje ćelija se vrši pomoću komande Delete iz pomoćnog menija. Možete da obrišete celu tabelu ili pojedinačno cele vrste i kolone. Nije moguće da obrišete deo kolone ili vrste, ili pak neku manju oblast tabele, jer bi ostala „rupa“, a „rupa“ po definiciju ne postoji.

 • Celu tabelu brišete tako što je selektujete, pa onda pritisnete taster Backspace.
 • Kolonu brišete tako što je selektujete, pa onda desni klik na selekciju gde iz pomoćnog menija birate komandu Delete Columns.
 • Vrstu brišete na isti način, s tim što birate komandu Delete Rows.

Formatiranje tabela

Sve što važi za formatiranje teksta, važi i za sadržaj tabele. To podrazumeva formatiranje fonta i paragrafa. Podrazumeva se da su ova podešavanja obrađena u prethodnim lekcijama, pa bih ja ovde posvetio pažnju formatiranju same tabele. Tu pre svega spada podešavanje zaglavlja, širine kolona, visine vrsta, pravca i ravnanja teksta, okvira i senčenja.

Formatiranje-tabela-zaglavlje

Da bi postavili tekst u centar ćelije (i po horizontali i po vertikali), kao zaglavlje na slici gore, potrebno je da selektujete prvu vrstu, pa onda desni klik na selektovanu oblast, gde iz pomoćnog menija birate Cell Alignment / Align Center.

Ponekad će vam trebati da tekst u ćeliji bude ispisan vertikalno. Ovo postižete tako što selektujete određene ćelije i iz pomoćnog menija izaberete Text Direction… Videćete da tekst može da bude okrenut na dole ili na gore.

Širinu kolone je najlakše da podesite na lenjiru. Kada kliknete bilo gde u tabeli, na lenjiru se dobija podela prema kolonama. Sada mišem kliknete na ovaj graničnik i razvučete na željenu širinu. Isto važi i za podešavanje visine vrsta, s tim što se podešavanje odvija na vertikalnom lenjiru.

Drugi način za podešavanje dimenzija je direktnim zadavanjem vrednosti. Selektujete određene vrste ili kolone (ili celu tabelu), zatim desni klik na selekciju, gde birate Table Properties… Na karticama Row i Column zadajete željene vrednosti.

Još jedan, možda i najlakši način je da, kada selektujete željeni deo tabele, kliknete na tab Layout, gde su vam ponuđene opcije Width i Height.

Ako želite da obojite zaglavlje tabele ili pojedine ćelije, selektujte željene ćelije, desni klik na selektovanu oblast i iz pomoćnog menija izaberite Borders and Shading… Ovaj dijalog prozor ima tri kartice. Na trećoj kartici Shading, u kombo-boksu Fill,  možete da izaberete boju za pozadinu ćelije. Pored boje, za pozadinu ćelije možete da izaberete i šrafure (Patterns) mada ja to ne preporučujem jer se onda tekst ne vidi lepo.

Prva kartica istog prozora ja Borders i služi za formatiranje linija. Možete da birate stil linije, boju i debljinu linije. Ono što treba da znate je da na desnoj strani (Preview) možete da pojedinačno podešavate linije. Tako, skroz leva linija predstavlja samo levu liniju u okviru onoga što ste selektovali. Isto važi i za desnu liniju. Srednja linija predstavlja sve srednje linije u okviru selekcije. U primeru dole, samo će leva i desna vertikalna linija biti plava dupla linija, dok će sve vertikalne linije između njih biti isprekidane plave linije. Takođe, isto ovo važi i za horizontalne linije. Samo će gornja i donja linija u okviru selekcije biti dupla i plava, dok će sve linije između njih biti jednostruke i plave.

Tabele-u-wordu-borders

Pored „ručnog“ formatiranja tabele, moguće je koristiti i gotova rešanja koja nudi Word. Potrebno je da selektujete tabelu, i da na tabu Design izaberete neki gotov šablon.

U odnosu na tekst, tabelu možete da postavite levo, u centar ili desno. Ukoliko je tabela mala, ostaje praznina pored tabele. Ovaj problem se rešava preko preloma sa tekstom (Table Properties / Text wrapping / Around).

Izrada složenih tabela

Zadatak. Dodajte dve vrste iznad zaglavlja tabele za raspored časova i spojite ćelije kao na slici dole.

Tabele u Wordu su složene ako im je složeno zaglavlje. Poenta je u spajanju ćelija. Spajanje ćelija se vrši tako što selektujete ćelije koje treba da spojite, onda ide desni klik na selektovanu oblast, gde birate komandu Marge Cells.

Tabele-u-wordu-spajanje-ćelija

Zadatak. Napravite tabelu kao na prvoj slici u ovom postu.

Kada pravite ovakvu tabelu, moj savet je da najpre prebrojite „najsitniju“ podelu kolona i vrsta. U ovom slučaju potrebno je 6 kolona i 11 vrsta.

Dalje, potrebno je da spojite određene ćelije. Prilikom spajanja ćelija, treba da imate orjentire. Npr. iznad ćelija Q1, Q2, Q3, Q4 je jedna velika ćelija.

Pravac teksta određujete pomoću Text Direction. I još nešto. Nemojte da koristite enter za ravnanje teksta, već pravila koja smo pomenuli gore.

Na kraju, ukoliko vam zatreba da podelite neku ćeliju, komanda je Split Cells.

 

SLEDEĆA LEKCIJA: Slike u Wordu

Nov 22

Zašto treba koristiti društvene mreže i internet marketing

Zašto treba koristiti društvene mreže i internet marketing

Za one, koji žele više i rade još nešto…

Snaga društvenih mreža

 • Globalna danonnoćna dostupnost
 • Prisutnost na internetu
 • Mesto gde se kreiraju stavovi i mišljenja

Društvene-mreže

Globalna danonnoćna dostupnost. Facebook je džin. Preko milijardu korisnika u svetu. 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. U Srbiji više od 50% domaćinstava ima pristup internetu. Svakog dana na internet se poveže više od 2 miliona građana u našoj državi. Sa razvojem bežičnih mreža i mobilne telefonije, ova brojka se neprestano povećava, jer WiFi danas postoji na gotovo svim javnim mestima. Ovaj trend, gde virtuelni svet preuzima primat nad realnim, nije zaobišao ni firme. Sve je više firmi koje se promovišu preko fejsbuk strana.

Prisutnost na internetu. Ukoliko imate profil na fejsbuku ili nekoj drugoj društvenoj mreži, vi ste prisutni na internetu. To znači da vašim objavama, slikama, lajkovima  i komentarima kreirate sopstveni brend što dalje znači da samostalno odlučujete o tome, da li će te vaš brend iskoristiti za zabavu ili možda u neke druge svrhe. Možda da nađete bolji posao ili da proširite znanja. Slika koju šaljete je veoma bitna jer će vam se prava prilika možda ukazati već sutra.

Mesto gde se kreiraju stavovi i mišljenja. Ovde nema cenzure. Svi se slobodno izražavaju. Mnogima se menjaju životni stavovi, posebno mlađima. Vodite računa, ponešto treba zaobići. Ideje su svima dostupne a glavna poenta je pokrenuti priču koja će zainteresovati mase. Ne znam da li znate onu priču – Ko može da pliva u parama? Odgovor je – Onaj koji može da opslužuje mase (npr. Bil Gejts, sa svojim proizvodima).

Zašto treba koristiti marketing na internetu

 • Na fejsbuku smo se skinuli goli
 • Targetovane reklame
 • Viralni marketing
 • Impulsna kupovina

Društvene-mreže-i-Internet-marketing

Na fejsbuku smo se skinuli goli. Neki i bukvalno. Ljudi na fejsbuku postavljaju slike, video materijale, komentare gde su putovali, šta su radili, gde su spavali, šta su večerali. Na osnovu ovih podataka i onih ličnih, koje ste ostavili prilikom registracije, fejsbuk od vašeg naloga pravi profil u kome je bukvalno sve, od vaših interesovanja i osobina, pa sve do svakodnevnih životnih navika. Jednostavno, o vama više zna nego vaši prijatelji i roditelji.

Targetovane reklame. Na osnovu napravljenog profila o vama, fejsbuk sada oglašivačlima prodaje te podatke. Evo i zašto. Sve firme, koje plaćaju reklamiranje, žele da njihova reklama dopre do osobe koju određeni proizvod zanima. Na ovaj način oglašivači mogu da precizno ciljaju svoje kupce po mnogim kriterijuma: mesto stanovanja, pol, hobi, obrazovanje, zarada, …

Viralni marketing. Ovakav marketing vam omogućavaju društvene mreže. Ako napravite dobru priču o proizvodu ili usluzi, ta priča može da se proširi eksponencijalnom brzinom, kao virus. Priča ne mora da bude senzacija. Dovoljno je da publici date neka praktična rešenja, sevete ili pak ideje. Dobru priču uvek  prate i komentari. Komentari nakada mogu biti i negativni što nikome ne prija. Upravo zbog ovog straha mnogi odustaju. Neki ih brišu, što još više nervira pobliku. Negativne komentare treba iskoristiti i popraviti pogrešno.

Impulsna kupovina. Razvijena je više u državama sa visokim standardom gde čak  i tinejdžeri imaju kartice sa određenim limitom. Kod nas je slabije zastupljena, ali marketing ipak može da se razvije. Okidač za impulsnu kupovinu može da bude cena tj. promocija, akcija ili rasprodaja, zatim poklon uz odgovarajuću kupovinu ili pak besplatna dostava (Free Shipping).

Alati koji se koriste u marketingu

 • FB strana, blog, sajt, e-mail
 • SEO optimizacija
 • Držite se pravila “Content Is King”

Alati-internet-marketinga

FB strana, blog, sajt, e-mail. Ovo nije teško. Svako može da napravi fejsbuk stranu ili blog i to besplatno. Sajt je malo složeniji. E-mail je u ove svrhe pomalo zapostavljen, ali neopravdano. Izgrađujte svoje adresare. Nikad se ne zna. Poziv na akciju može da zatreba svakog momenta. Uloga ovih alata je u “zbližavanju” sa klijentima. Treba da budete iskreni i iskažete svoje mišljenje. Ljdi vole gotova rešenja. Na taj način klijenti vam više veruju, ponovo se vraćaju na vaš blog, preporučuju vam njihove prijatelje. Dobijate lajkove tj. priznanje za vaš rad. Vaš autorite raste.

SEO optimizacija. Napravili ste sajt. Dizajn vam se sviđa, sve funkcioniše. Međutim, nije sve gotovo, potrebna je optimizacija. Sajt je kao živ organizam. Poenta je da vaš sajt poseti što više ljudi, posebno oni kojima se vi obraćate. Da bi ovo postigli, treba da “ubedite” Google da vas stavi na prvu stranu pretrage. Najbolje na prvo mesto. Ovo već nije lako. Treba da vodite računa o ključnim rečima, naslovima, linkovima, sadržaju, slikama, …i naravno o konkurenciji. Na kraju, kada i ovo odradite, na rezultate treba da čekate izvesno vreme.

Držite se pravila “Content Is King”. Sadržaj je kralj. Ovo je povezano sa prethodnom tezom gde sam samo malo zagrebao po površini. Google ima izuzetno složen algoritam za procenu sadržaja. Treba da pišete kvalitetne sadržaje jer ne možete da “prevarite” Google. Tekstu dodajte adekvatne slike ili video klipove. Slobodno stavljajte i linkove na sadržaje slične vašoj temi. Time vašem tekstu dajete još veću vrednost. Na kraju, kada ljudi pročitaju vaš tekst i stave linkove ka vama, budite sigurni da je to kvalitet o kome pričamo.

 

Foto: pixabay.com

Ukoliko vam se svideo ovaj tekst, pročitajte i PREDVIĐANJA ZA BUDUĆNOST.

Oct 10

Zadatak za ocenu – I razred – I tr.

Zadaci za ocenu – I razred – I tromesečje

Nakon završenog modula o osnovama računarske tehnike tj. hardveru,  softveru i organizaciji podataka na disku, sledi utvrđivanje grdiva odnosno ocenjivanje učenika. U ovom postu je dat zadatak za ocenu, za četiri grupe tako da ako provežbate sve grupe bićete uspešni.

Prvih sedam zadataka su slični za sve grupe i odnose se na organizaciju, čuvanje i pronalaženje  foldera i fajlova različitih ekstenzija. Pored ovoga, tu je i primena Clipboard memorije u rešavanju zazličitih zadataka. Poslednja tri pitanja odnose se na teorijski deo o hardveru, softveru, zaštiti računara i upotrebi tastature u svakodnevnoj primeni. Na sajtu su tri posta, vezana za ovu temu, koja vam preporučujem da pročitate Simptomi zaraženog računara, Rad sa više aplikacija, i Prečice na tastaturi.

Skala za bodovanje nije tako strašna, i izgleda ovako:

 • 0-30 bodova – ocena 1;
 • 31-45 bodova – ocena 2;
 • 46-65 bodova – ocena 3;
 • 66-85 bodova – ocena 4;
 • 86-100 bodova – ocena 5

Za 5, ipak treba da se potrudite.

I grupa

 1. (5 poena) Na disku D: kreirajte folder Ocena1 sa podfolderima Dokumentacija, Slike i Odgovori.
 2. (5 poena) Nacrtajte drvo u Paintu i sliku sačuvajte pod nazivom Drvo u formatu JPG u folderu Slike.
 3. (5 poena) Otvorite Word i u jednom redu, ćirilicom otkucajte vaše prezime, ime i odeljenje. Dokument sačuvajte pod nazivom Moji podaci u folderu Dokumentacija.
 4. (10 poena) U dokumentu Moji podaci, iskopirajte red teksta koji ste otkucali (prezime, ime i odeljenje) u dvadeset redova i sačuvajte izmene.
 5. (10 poena) Izmđu prvog i drugog reda, u dokumentu Moji podaci, “ubacite” deo (selekcija iz Painta) slike Drvo.
 6. (10 poena) Između trećeg i četvrtog reda, u dokumentu Moji podaci, ubacite sliku dijalog prozora Save As… (ne ceo ekran).
 7. (15 poena) Pronađite na računaru sve datoteke tipa XLS, sortirajte ih u opadajućem redosledu, i tri najveće iskopirajte u vaš folder Dokumentacija.
 8. (10 poena) Objasnite značenje sledećih tastera i prečica. Vaše odgovore dajte u novoj vordovoj datoteci koju će te sačuvati u folderu Odgovori pod imenom Odgovori_1. U istoj datoteci odgovorite i na pitanja 9 i 10.
  1. Windows taster
  2. Ctrl+S
  3. Alt+F4
  4. Shift+Delete
  5. Windows+R
 9. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o hardveru.
  1. Kapacitet CD-a je:
  2. Navedite vrste štampača, kao i odgovarajući potrošni materijal (toner).
  3. Navedite tri ulazne i tri izlazne jedinice.
 10. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o softveru.
  1. Navedite osnovnu podelu softvera.
  2. Objasnite termin Driver i način na koji se distribuira.
  3. Koji su to simptomi zaraženog računara?

 

II grupa

 1. (5 poena) Na disku D: kreirajte folder Ocena2 sa podfolderima Papirologija, Grafika i Odgovori.
 2. (5 poena) Nacrtajte auto u Paintu i sliku sačuvajte pod nazivom Auto u formatu BMP u folderu Grafika.
 3. (5 poena) Otvorite Word i u jednom redu, ćirilicom otkucajte vaše prezime, ime i odeljenje. Dokument sačuvajte pod nazivom Moji podaci u folderu Papirologija.
 4. (10 poena) U dokumentu Moji podaci, iskopirajte red teksta koji ste otkucali (prezime, ime i odeljenje) u dvadeset redova i sačuvajte izmene.
 5. (10 poena) Izmđu prvog i drugog reda, u dokumentu Moji podaci, “ubacite” deo (selekcija iz Painta) slike Auto.
 6. (10 poena) Između trećeg i četvrtog reda, u dokumentu Moji podaci, ubacite sliku start menija, tako da se vide svi programi iz paketa Microsoft Office (Start / All Programs / Microsoft office).
 7. (15 poena) Pronađite na računaru sve datoteke tipa PDF, sortirajte ih u opadajućem redosledu, i tri najveće iskopirajte u vaš folder Papirologija.
 8. (10 poena) Objasnite značenje sledećih tastera i prečica. Vaše odgovore dajte u novoj vordovoj datoteci koju će te sačuvati u folderu Odgovori pod imenom Odgovori_2. U istoj datoteci odgovorite i na pitanja 9 i 10.
  1. ESC taster
  2. Ctrl+X
  3. Windows+M
  4. Alt+F
  5. Alt+PrtSc
 9. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o hardveru.
  1. Kapacitet RAM memorije je:
  2. Šta priključujemo na USB port i zašto je to „vruć“ priključak?
  3. Šta predstavljaju i na šta se odnose oznake DPI i PPM?
 10. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o softveru.
  1. Navedite dva OS grafičkog tipa i bar jedan OS komandnog tipa.
  2. Objasnite termin Shareware.
  3. Kako maliciozan softver dospeva na vaš računar?

 

III grupa

 1. (5 poena) Na disku D: kreirajte folder Ocena3 sa podfolderima Važno, Crteži i Odgovori.
 2. (5 poena) Nacrtajte kućicu u Paintu i sliku sačuvajte pod nazivom Kućica u formatu PNG u folderu Crteži.
 3. (5 poena) Otvorite Word i u jednom redu, ćirilicom otkucajte vaše prezime, ime i odeljenje. Dokument sačuvajte pod nazivom Moji podaci u folderu Važno.
 4. (10 poena) U dokumentu Moji podaci, iskopirajte red teksta koji ste otkucali (prezime, ime i odeljenje) u dvadeset redova i sačuvajte izmene.
 5. (10 poena) Izmđu prvog i drugog reda, u dokumentu Moji podaci, “ubacite” deo (selekcija iz Painta) slike Kućica.
 6. (10 poena) Između trećeg i četvrtog reda, u dokumentu Moji podaci, ubacite sliku programa Calculator (ne ceo ekran).
 7. (15 poena) Pronađite na računaru sve datoteke tipa MP3, sortirajte ih u opadajućem redosledu, i tri najveće iskopirajte u vaš folder Važno.
 8. (10 poena) Objasnite značenje sledećih tastera i prečica. Vaše odgovore dajte u novoj vordovoj datoteci koju će te sačuvati u folderu Odgovori pod imenom Odgovori_3. U istoj datoteci odgovorite i na pitanja 9 i 10.
  1. PrtSc taster
  2. Ctrl+V
  3. Alt+Tab
  4. Windows+R
  5. Shift+Delete
 9. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o hardveru.
  1. Kapacitet DVD diska je:
  2. Poređajte oznake KB TB MB GB u opadajućem redosledu:
  3. Objasnite termine keš memorija i baferi.
 10. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o softveru.
  1. Navedite primere i objasnite šta je to sistemski softver.
  2. Objasnite termin Freeware
  3. Zašto je potrebno da redovno ažurirate vaš antivirus softver?

 

IV grupa

 1. (5 poena) Na disku D: kreirajte folder Ocena4 sa podfolderima Tekstovi, Skice i Odgovori.
 2. (5 poena) Nacrtajte kamion u Paintu i sliku sačuvajte pod nazivom Kamion u formatu JPG u folderu Skice.
 3. (5 poena) Otvorite Word i u jednom redu, ćirilicom otkucajte vaše prezime, ime i odeljenje. Dokument sačuvajte pod nazivom Moji podaci u folderu Tekstovi.
 4. (10 poena) U dokumentu Moji podaci, iskopirajte red teksta koji ste otkucali (prezime, ime i odeljenje) u dvadeset redova i sačuvajte izmene.
 5. (10 poena) Izmđu prvog i drugog reda, u dokumentu Moji podaci, “ubacite” deo (selekcija iz Painta) slike Kamion.
 6. (10 poena) Između trećeg i četvrtog reda, u dokumentu Moji podaci, ubacite sliku izgleda ekrana, na kome su vaši otoreni dokumenti (Kamion i Moji podaci).
 7. (15 poena) Pronađite na računaru sve datoteke tipa PDF, sortirajte ih u opadajućem redosledu, i tri najveće iskopirajte u vaš folder Tekstovi.
 8. (10 poena) Objasnite značenje sledećih tastera i prečica. Vaše odgovore dajte u novoj vordovoj datoteci koju će te sačuvati u folderu Odgovori pod imenom Odgovori_4U istoj datoteci odgovorite i na pitanja 9 i 10.
  1. Caps Lock taster
  2. Ctrl+C
  3. Alt+PrtSc
  4. Windows+E
  5. Alt+F
 9. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o hardveru.
  1. Kapacitet hard diska je:
  2. Osnovne karakteristike procesora su:
  3. Objasnite termine RAM i ROM memorija.
 10. (15 poena) Odgovorite na sledeća pitanja o softveru.
  1. Navedite primere i objasnite šta je to aplikativni softver.
  2. Objasnite skraćenicu EULA.
  3. Da li je za zaštitu računara dovoljan samo jedan antivirus program. Obrazložiti.

Sep 24

Rad sa više aplikacija.

Rad sa više aplikacija. Prečice na tastaturi.

Ovo je jedna od složenijih vežbi, ali kada je savladate, sigurno će te biti brži u radu sa računarom. Vežba se realizuje nakon obrađenih lekcija o radu sa fajlovima i folderima i „pokriva“ lekciju „rad sa više aplikacija“.

Pre ove vežbe proučite link prečice na tastaturi.

Desni klik na tastaturi

 

 1. Otvorite Paint i nacrtajte kućicu. Fajl snimite na disku D kao KUĆICA.BMP.
 2. Zatvorite sve programe i ODLOŽITE MIŠA. OSTATAK VEŽBE RADITE POMOĆU TASTATURE.
 3. Otvorite Explorer i na D disku napravite folder TASTATURA  i u njemu podfoldere MATEMATIKA, SLIKE i TEKSTOVI. (Windows + E, pomoću tastera TAB dovedete fokus na disk D, sledi Alt + F pa New Folder. Drugi način je „desni klik“, ali na tastaturi, u prostoru diska D pa New Folder iz kontekst menija. Desni klik na tastaturi simulira dugme ispred desnog CTRL-a ili Shift+F10. )
 4. U nastavku, nemojte da zatvarate već otvorene aplikacije jer je cilj vežbe rad sa više aplikacija. Pređite sada na disk D i pomoću Clipboard-a premestite fajl KUĆICA.BMP u folder SLIKE. (Pomoću tastera TAB prelazite na disk D, selektujete fajl, Ctrl + X (Cut), pređete sa TAB u folder SLIKE pa Ctrl + V (Paste).)
 5. Otvorite fajl KUĆICA.BMP u Paint-u. (Selektujete fajl, pa Enter.) Ukoliko vam Paint nije difoltni program za slike, otvoriće se neki drugi program. Zatvorite ga sa Alt + F4. Ponovite postupak na sledeći način: „desni klik“ na selektovan fajl, pa iz kontekst menija izaberete Open with / Paint.
 6. Otvoren fajl nemojte da menjate, već ga sa Save As snimite u istom folderu u formatu JPG tj. KUĆICA.JPG. (Alt + F, Save As, pomoću TAB-a dođite do Save as type, izaberite JPG, pa Enter.)
 7. Sa Alt + Tab pređite u Explorer. Da bi videli koj format za slike zauzima više memorije, podesite detaljen pregled tj. View/Details. (Kada koristite Alt + Tab, Alt se neprestano drži, a sa Tab se bira otvorena aplikacija. Kada otpustite tastere, automatski prelazite u izabranu aplikaciju.)
 8. Pomoću Run, otvorite digitron i izračunajte koliko puta je veća BMP slika od JPG slike. (Windows taster, odmah kucate Run pa Enter (može i Windows + R), a zatim kucate Calc, pa Enter.)
 9. Pokrenite sada Word (Windows taster / All programs / Microsoft Office / Word) i odovorite koliko puta je veća slika u BMP formatu. Dalje, u novom redu otkucajte sledeći matematički izraz: (2,53-0,86)*(3,52+1,2)/4=. Pomoću kalkulatora izračunajte vrednost izraza i upišite rešenje. Verovatno će te nekoliko puta morati sa Alt + Tab da prelazite iz Worda u Calculator i obrnuto. Fajl snimite kao ODGOVORI u podfolderu TEKSTOVI.
 10. Iskopirajte vaš izraz u novom redu ispod. (Dovedete kursor na početak reda, tekst selektujete tako što pritisnete Shift + kursorska strelica desno (za ceo red može i Shift + End), Ctrl + C, u novom redu Ctrl + V.) Sada imate tri reda teksta. U prvom je odgovor, a naredna dva su izrazi.
 11. Između prvog i drugog reda ubacite sliku KUĆICA.JPG. ( Pošto je slika otvorena, sa Alt + Tab pređite u Paint, Ctrl + A (Select All), Ctrl + C, ponovo Alt + Tab da se vratite u Word, stanete na kraj prvog reda, Enter, Ctrl + V.)
 12. Između drugog i trećeg reda ubacite sliku vašeg desktopa. (Da bi videli desktop, minimizirajte sve prozore sa Windows + M (može i Windows + D), pritisnite PrtSc taster kako bi u Clipboard ubacili sliku desktopa, sa Alt + Tab pređite u Word, stanite na kraj drugog reda, Enter, Ctrl + V.)
 13. Ispod trećeg reda ubacite sliku dijalog prozora Save As. (Pomoću Alt + F i kursorskih strelica otvorite dijalog prozor Save As, pritisnite Alt + PrtSc (time ste u Clipboard ubacili sliku samo aktivnog prozora a ne ceo ekran), pređite u Word, pa Ctrl + V.)
 14. Zatvorite sve aplikacije (jednu po jednu) sa Alt + F4. Ukoliko niste snimali falove tokom rada sa Ctrl + S, snimajte ih pri zatvaranju.
 15. Proverite vaše foldere i fajlove još jednom bez korišćenja miša.

Rad sa više aplikacija

 

 

Sep 24

Laži koje živimo

Laži koje živimo

Meni se dopalo.

 

Preuzeto sa: https://www.youtube.com/watch?v=auLKbhiSHLE
Original: https://www.youtube.com/watch?v=ipe6CMvW0Dg

Sep 24

Prečice na tastaturi

Prečice na tastaturi

Kada krenem sa ovom pričom (šesti dvočas u I razredu), učenici na početku pružaju otpor. Kasnije, kada usavrše ovu veštinu, prosto im prelazi u naviku i zadovoljni su sobom.

Prečice na tastaturi su veoma korisne i povećavaju efikasnost u radu. Kasnije i produktivnost. To znači da, ukoliko želite da imate neku produktivnu funkciju u društvu a ne da prodajete voće na pijacama, učite nove veštine i stičite nova iskustva.

Još nešto. Pre nego što krenete na prečice, nemojte da koristite “ošišanu” latinicu. Odaje nepismenost, posebno na društvenim mrežama. Dodajte srpsku tastaturu (Start / Kontrolna tabla / Region i jezik) i naučite raspored naših slova za ćirilicu i latinicu. Nije teško.

Podešavanje tastature

Prečice na tastaturi su u stvari komande koje se zadaju kombinacijom dva ili više tastera pritisnutih istovremeno. Pomoćni tasteri su Ctrl, Alt i Shift i oni su uglavnom u svim kombinacijama. Pošto treba da kucate sa dve ruke, nije slučajno što se ovi tasteri nalaze i na levoj i na desnoj strani tastature.

Tastatura

Windows taster  – Otvara Start meni

Windows + E  – Otvara program Windows Explorer  (My Computer)

Alt – u alikacijama pokazuje slova za prečice (za rad bez miša)

Alt + F – otvara meni File (ili Office dugme)

Tab – kretanje unapred kroz opcije (za rad bez miša)

Alt + F4 – zatvara aktivan prozor

Windows + M  – minimizira sve prozore i prikazuje radnu površinu

Windows + R  – otvara Run – za pokretanje aplikacija

Alt + Tab – omogućava prelazak iz jedne otvorene aplikacije u drugu (za rad bez miša)

Ctrl + F – pretraga (važi za većinu aplikacija)

Ctrl + O – otvaranje postojećeg dokumenta (Open)

Ctrl + S – isto što i komanda za čuvanje (Save)

Ctrl + N – otvaranje novog dokumenta (New)

Ctrl + A  – selektuje sve fajlove i foldere

Ctrl + X  – Cut – za premeštanje fajlova i foldera

Ctrl + C  – Copy – za kopiranje fajlova i foldera

Ctrl + V  – Paste – nalepljivanje (u kombinaciji sa Cut i Copy)

PrtSc  – kopira trenutni izgled ekrana u Clipboard (slika se izvlači sa Paste)

Alt + PrtSc  – kopira izgled aktivnog prozora u Clipboard (slika se izvlači sa Paste)

Ctrl + Z  – Undo – poništava poslednju akciju

Ctrl + P  – Otvara dijalog prozor za štampanje

Shift + Delete  – Briše fajlove ili foldere sa diska (preskače se Recycle Bib)

Ctrl + Alt + Delete  – Otvara dijalog prozor Task Manager (koristi za stopiranje nekog programa ili procesa, ili …)

Internet

Ctrl + T – otvara nov tab (karticu) u bilo kom internet pregledaču

Ctrl + L – pozicionira kursor na liniju za adrese u internet pregledaču

Ctrl + P  – Otvara dijalog prozor za štampanje

Prečice na tastaturi za rad sa tekstom – Word

Levi  Alt + Shift – promena kodnog rasporeda na tastaturi (npr. sa engleskog na srpski)

Ctrl + F – pretraživanje teksta

Pomeranje kursora

Page Up – pomera kursor za jedan deo ekrana gore

Page Down – pomera kursor za jedan deo ekrana dole

Home – pomera kursor na početak reda

End – pomera kursor na kraj reda

Ctrl + Home – pomera kursor na početak dokumenta

Ctrl + End – pomera kursor na ktaj dokumenta

Selektovanje

Ctrl + A – selektuje se ceo tekst

Shift + leva (desna) strelica – selektuje karaktere, jedan po jedan, levo (desno)

Shift + gore (dole) strelica – selektuje linije teksta, jedanu po jedanu, gore (dole)

Shift + Home – selektuje tekst između kursora i početka tekućeg reda

Shift + End – selektuje tekst između kursora i kraja tekućeg reda

Formatiranje

Ctrl + B – bold – podebljano

Ctrl + I – italic – iskošeno

Ctrl + U – underline – podvučeno

Sistemska memorija

Ctrl + X  – Cut – isecanje (selektovani deo se briše sa mesta i kopira se u Clipboard)

Ctrl + C  – Copy – kopiranje (selektovani deo osataje na mestu i kopira se u Clipboard)

Ctrl + V  – Paste – nalepljivanje (kopirani deo se iz Clipboard-a nalepljuje)

 

Sve prečice koje važe za Word, važe i za Excel, za koji će mo još dodati i Ctrl + Page Down (Page Up). Ova prečica služi za prelazak sa jednog radnog lista na drugi.

 

VEŽBA (KORAK PO KORAK) ZA TEMU PREČICE NA TASTATURI JE OVDE. ODNOSI SE NA RAD SA VIŠE APLIKACIJA. KADA URADITE OVU VEŽBU, BIĆETE SIGURNO 50% BRŽI NEGO SADA.

Na kraju, važan je i digitalni pravopis.

Na sledećem linku možete pročitati još neka pravila povezana sa ovom temom.

http://www.istokpavlovic.com/blog/digitalni-pravopis/