Jun 21

Osnove videotehnike – montaža videa

Predmet: Osnove videotehnike, smer elektrotehničar multimedija

Modul: Nelinearna montaža videa

Zadatak: Napraviti reklamu za sopstveni (porodični) posao i objaviti na YouTube

Cilj: Promocija preduzetništva kroz marketing

Učenici su dobili zadatak da, kroz video reklamu od par minuta, predstave posao kojim se bavi njihova porodica ili oni sami. Nije bitno šta, da li je to profesionalno, hobi ili dodatni izvor prihoda.

Nemamo profesionalnu opremu, ali je bilo važno je da se primeni nelinearna montaža videa i zvuka tj.  da se napravi kombinacija od nekoliko video snimaka, par fotografija, da dodaju adekvatan tekst, nekoliko efekata i audio (pozadinski zvuk i njihov komentar, što im je i bilo najteže).

Na času “Reklamijada 2018.”, od 23 reklame iz odeljenja 3/1, izdvojile su se pet. I mesto je osvojio Mitković Miloš,  II mesto dele Todorović Matija i Matić D. Andrija a III mesto dele Stupar Branko i Kitanović Aleksandar.

Mitkovići protiv korova

Prodaja repariranih manjerki

Ogrev Matić – Podgorac

Kitanovići betoniraju

Pansion i obuka pasa


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.