Excel za početnike

Excel za početnike

Poznavanje Excela je danas sasvim normalna stvar u celom svetu. Poslovi, koji su nekada trajali celu nedelju, danas se pomoću Excela rade za desetak minuta. Mogućnosti su ogromne, od praćenja kućnog budžeta,  pa sve do  najsloženijih korporacijskih zahteva tipa, planiranje aktivnosti i budžeta, praćenje planova i finansijskih rezultata,  donošenje različitih vrsta prognoza i odluka.

Excel-za-početnike

Linkovi na naslovima dole, vode na lekcije koje su urađene prema planu i programu za I razred srednjih stručnih škola i predstavljaju osnovni kurs Excela. Srednjoškolci ovaj program savladaju za 6 dvočasa. Možete i Vi.

Excel za početnike I

Ovo je početak od nule. Sama organizacija radne sveske je zamišljena kao registrator, a to znači da možete da dodajete nove listove, da im menjate redosled, izbacite tj. brišete ili pak kopirate. Upravo zbog toga je Excel i zgodan.

 • Organizacija radne sveske
 • Unos podataka u  tabelu
 • Selektovanje ćelija
 • Tipovi podataka
 • Rad sa kolonama i vrstama

Excel za početnike II

Ova lekcija je nastavak nadogradnje osnovnih znanja iz Excela. Tu pre svega spadaju formule i funkcije. Kada prođete kroz ovu lekciju, shvatićete zašto je za svakodnevni rada u kancelariji neophodan rad sa tabelama.

 • Komentari u ćelijama
 • Formule u Excelu
 • Rad sa procentima
 • Apsolutno adresiranje ćelija
 • Funkcije u Excelu

Excel za početnike III

U ovom delu je opisan osnovni nivo manipulacije sa podacima, što podrazumeva sortiranje i filtriranje podataka, grafičko predstavljanje podataka i štampanje dokumenata.

 • “Zamrzavanje” zaglavlja tabele
 • Sortiranje i filtriranje podataka
 • Grafikoni u Excelu
 • Štampanje dokumenata

Rad-sa-procentima

Kako da od starog LCD monitora napravite svetleću ploču

Ukoliko imate star ili neispravan LCD monitor koji vam nije potreban, možete ga iskoristiti i prepraviti u svetleću ploču (stona ili zidna lampa, dekorativna rasveta,… ).

Ovaj post je rad mog učenika Miloša Mitkovića. Miloš je učenik IV razreda elektrotehničke škole, na smeru multimadija. U III razredu smo, iz predmeta Osnove videotehnike, izučavali princip rada monitora, a sada, u IV iz predmeta Primenjena audio i video tehnika, došli do ideje da se na vežbama nešto i napravi. Pored objašnjenja u ovom postu, kako ovo radi, Miloš je napravio i video klip na YouTube koji predlažem da pogledate.

Stariji modeli LCD monitora rade na principu CCFL (cold-cathode fluorescent lamp) pozadinskog svetla, pa ćemo to i iskoristiti.  Posle orvaranja monitora, potreno je da se izbaci elektronika koja je zadužena za podatke. Ostaje samo deo koji treba da napaja „fluorescentne lampe“.

Uređaj se priključuje na 230V. Na slikama dele, vide se potrebni provodnici, kao i konektori za priključak lampi.

Sledi uklanjanje nepotrebnih slojeva i folija. Ostaju samo dve lampe koje su smeštene u gornjem i donjem delu monitora. Da bi se osvetljenje ravnomerno „rasporedilo“ po celom monitoru, potrebna je bela difuzna ploča.

Ukoliko vas interesuje princip rada monitora, pogledajte sledeće linkove:

http://www.bigshotcamera.com/learn/lcd-display/lcd

https://www.rtings.com/tv/learn/lcd-vs-led-vs-plasma/how-they-work

https://www.saznajnovo.com/2017/07/lcd-monitori-tehnologije-paneli-komponente-poredjenja/

Redna i paralelna veza otpornika, kondenzatora,…

Redna i paralelna veza otpornika se uči još u osmom razredu osnovne škole. U prvoj godini iz elektrotehnike se detaljno obrađuje ova oblast. Dobar deo učenika savlada ovu lekciju, i teorijski, i na maketama. Međutim, kada se dođe do primene i praktične realizacije, čak i jednostavnih električnih kola, nastaju problemi. Evo i jednostavnih zadataka koje ćemo rešavati kasnije u postu. (Moje mišljenje je da se na složenije zadatke prelazi tek kada učenici shvate ove jednostavnije zadatke.)

Redna i paralelna veza zadaci

Kod otpornika je jednostavno. Međutim, postoje  komponente kod kojih je važan i polaritet (elektrolitski kondenzatori, diode, baterije). Zato, krećemo od baterija.

Redna i paralelna veza baterija

Kod redne veze, plus (+) jedne baterije se povezuje sa minusom (-) druge, i td. (kao na daljincu za TV) Kod paralelne veze, plus svih baterija je povezan na istu tačku, dok je minus svih baterija na drugu tačku. Ovaj način povezivanja važi i za druge komponente koje imaju plus i minus.

Rednom vezom povećavate, tj. sabirate napon. Paralelnom vezom samo povećavate kapacitet tj. dužinu rada nekog uređaja. Pogledajte sliku. Primer je sa baterijom od 1,5V i 2000mAh.

Redna i paralelna veza baterija

Redno vezane sijalice

Evo jednog primera iz prakse.  Majstori često koriste dve sijalice vezane na red kako bi u razvodnoj kutiji na zidu, u onoj “gužvi”, otkrili koji je mrežni provodnik faza a koji nula.

Redno vezane sijalice

Ako se dodirnu dva provodnika koji su faza, napon između njih je 400V ali sijalice neće da pregore jer se napon na rednoj vezi raspodeli, tako da je na svakoj sijalici 200V, i one svetle uobičajeno. Ako dodirnete fazu i nulu tj. 230V napon se ponovo podeli na rednoj vezi, tako da sijalice sada rade na po 115V i svetle jako slabo.

Redno vezane sijalice - test

Redna i paralelna veza otpornika

Redna i paralelna veza otpornika

Redna i paralelna veza kondenzatora

Redna i paralelna veza kondenzatora

Zadatak sa kondenzatorima – redna i paralelna veza.

Pomoću RLC metra,  izmerite kapacitivnost dva elektrolitska kondenzatora. Zatim izračunajete kolika bi bila ekvivalentna kapacitivnost za rednu vezu, a kolika za paralelnu vezu. Zalemite, i ponovnim merenjem proverite rezultatat.

Rešenje zadataka sa početka posta

Zadatak 1. Prvo šta treba da uradimo je da definišemo čvorove i obeležimo struje u kolu. Sledeći korak je da utvrdimo koji elementi su između istih čvorova, i na taj način odredimo gde je redna a gde paralelna veza otpornika. Očigledno je da su dva otpornika R2 u jednoj grani redno vezana. Otpornik R1 sa desne strane može da zbuni jer je postavljen u gornjem delu, međutim kad se bolje pogleda, njegovi krajevi su između tačaka A i B, što znači da je na istom potencijalu kao i R3 odnosno da je paralelno vezan sa R3. Kada se sada šema skicira drugačije, zadatak postaje jasan.

Zadatak 2. Ovo je jednostavniji primer zato što su sve grane na 15V tako da se struje izračunavaju jednostavno. Može da zbuni dioda (na linku je objašnjenje kako se računa vrednost otpornosti u grani sa diodom, kako bi ona svetlela). Međutim, da bi ona svetlela, potrebno je da struja u toj grani bud 20mA što znači da je struja I4 poznata, odnosno to je u stvari struja diode. Sa druge strane, kada dioda svetli, napon na diodi je 2V, tako da se Rx jednostavno računa.

Za kraj posta, NAGRADNI ZADATAK

Od SLOŽENIJIH zadataka, ovaj je NAJLAKŠI. Da ne bude da se samo bavimo sa jednostavnim primerima. Učenici koji planiraju da studiraju, ne bi trebali da odustanu od ovog zadatka.

Statistika sajta na kraju 2018.

Na kraju, evo i par lepih komentara.


Pojačanje ili slabljenje u decibelima

Pojačanje ili slabljenje u decibelima

Prva asocijajcija na decibel je zvuk i buka. Međutim, pored merenja nivoa zvuka, decibeli se koriste i za merenje odnosa napona, snage, šuma, a najviše u obradi signala u telekomunikacijama. Tu se pre svega misli na pojačanje ili slabljenje u decibelima.

ZADATAK 1. Za sistem od više sklopova sa slike, bez digitrona, izračunajte pojačanje ili slabljenje u decibelima i snagu na ulazu. Kada naučite lekciju, znaćete kako. Rešenje je na kraju lekcije.

Pojačanje ili slabljenje u decibelima

Poznato je da elektromagnetni talasi nose određenu energiju. Ako se sa P1 predstavi izlazna snaga (snaga koju prima prijemnik), a sa P2 ulazna snaga (snaga koju predajnik šalje), za izračunavanja se koristi sledeća formula:

Decibeli pojačanje

Ovo je dovoljno, bez obzira da li ste ovo učili iz matematike ili niste. Postoji dugme na digitronu (log) koje uvek možete da iskoristite i dobijete traženu vrednost. Ja ovu lekciju radim sa drugim razredom elektrotehničara, pre nego što rade logaritme iz matematike, i nemam nikakve probleme. Na slici dole je primer kako da pomoću digitrona izračunate pojačanje ili slabljenje u decibelima. Tu su i dodatna svojstva logaritma, pa ko želi, neka proba, mada preporučujem da sačekate predavanja iz matematike.

Decibeli primer 1

ZADATAK 2. Ako sistem unosi pojačanje od 26dB, i ako je snaga na izlazu P1=60mW, kolika je ulazna snaga.

Decibeli primer

Karakteristične vrednosti pojačanja u decibelima

Obradićemo nekoliko karakterističnih primera koji će nam pomoći da „približno“ odredimo pojačanje, bez korišćenja digitrona.

Ako je snaga na izlazu 2 puta veća od ulazne (npr. 2W i 1W), onda je pojačanje 3dB.

Ako je snaga na izlazu 10 puta veća od ulazne (npr.10W i 1W), onda je pojačanje 10dB.

Ako je snaga na izlazu 100 puta veća od ulazne (npr.100W i 1W), onda je pojačanje 20dB.

Ako je snaga na izlazu 1000 puta veća od ulazne (npr.1000W i 1W), onda je pojačanje 30dB.

Karakteristična pojačanja u decibelima

I tako dalje, 50dB je ekvivalentno pojačanju od 100.000 puta, 60dB  je ekvivalentno pojačanju od 1.000.000 puta,… Isto važi i za slabljenje. Npr. slabljenje od -3dB predstavlja signal koji je za 50% slabiji od ulaznog.

Kaskadno povezivanje sklopova koji unose pojačanje i slabljenje u sistem

Iz elektronike se uči da, ako se dva pojačavača povežu kaskadno, njihova pojačanja se množe. Na primer, jedan stepen je sa pojačanjem od 40 a drugi od 20. Ukupno pojačanje je 800 puta. Ako se primeni logaritmovanje, onda se pojačanja sabiraju zbog pravila log(XY) = log(X) + log(Y). U našem primeru, to je 16,02dB i 13,01dB što daje ukupno 29,03dB. Ako sada uradimo proveru, dobićemo isto: 10*log(800)=29,03dB.

Ovaj način je mnogo lakši i dosta se koristi u praksi, posebno kada je u sistemu više sklopova, a traži se ekvivalentno pojačanje ili slabljenje.

Kaskadno pojačanje i slabljenje

ZADATAK 3. Ako sistem pojačava signal 30dB, i ako je ulazni signal 5mW, koliki je izlazni signal?

Ovaj zdatak se može rešiti pomoću logaritma i digitrona, ali ako se pozovemo na prethodna dva podnaslova (karakteristične vrednosti za decibele i rad sa sklopovima), mnogo je lakše rešiti ga sabiranjem i oduzimanjem, bez digitrona.

Decibeli primer 3

Sisitem od 30dB se razbija na tri podsistema od po 10dB. Iz prethodnog podnaslova smo naučili da 10dB unose pojačanje 10 puta. Tako, na izlazu prvog podsistema je 50mW (5mW*10). Ovo je sada ulazni signal za drugi podsistem, pa je na izlazu iz njega 500mW (50mW*10). Isto važi i za treći podsistem, pa dobijamo 500mW*10=5000mw=5W.

Možda sada probate da rešite zadatak 1 sa početka ovog posta?

U telekomunikacijam se često koristi dBm. Šta je dBm?

To je ista jedinica kao i dB, samo što se dBm koristi za odnos sa poznatim nivoom snage i to 1 mW. U stvari, koriste se iste jednačine kao i u predhodnim slučajevima s tim što je  P2 = 1mW (x=10log(P1/1mW)).

Ovo je posebno karakteristično u elektronici i telekomunikacijama gde su mali potrošači. Na primer, kod mobilnih telefona se osetljivost, odnosno jačina signala izražava u negativnim vrednostima dBm. Proverite na svom telefonu (ovo je za Android) tako što odete na podešavanja, pa onda na „o telefonu“, i tamo pronađite „Status“ (-60dBm je jači signal od -80dBm).

dBm na telefonu

Više o decibelima pogledajte na linku: http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/dB.htm

 

Nagradni zadatak 2 – REŠENJE

Kako da od Excela napravite „kasu“?

http://poslovnainformatika.rs/nagradni-zadatak-broj-2/

Kada sam počeo da razmišljam kako da rešim zadatak, učenica Milica Jovanović se setila lekcije koju smo radili na času, ono sa PTT brojevima, i predložila da to iskoristimo. To je poslednji zadatak (tab) u vežbi o funkciji LOOKUP (link). Upravo to sam i primenio u rešenju ovog zadatka, s malom razlikom jer sam koristio VLOOKUP funkciju zato što ona prijavljuje grešku ako ne pronađe unetu šifru.

Da bi polja za naziv robe bila prazna kada šifra proizvoda nije uneta, iskoristio sam finkciju IF. Na slici, proverava se da li je ćelija B6 prazna, i ako jeste, ćelija C6 ostaje takođe prazna. U suprotnom, VLOOKUP traži unetu šifru u B6, u cenevniku koji je na prvom radnom listu (cenovnik treba da bude sortiran po šifri u rastućem redosledu) i ako je nađe, vraća vrednost iz druge kolone, tj. naziv robe. Na isti način se dobija i cena proizvoda (vraća se vrednost iz sedme kolone). U slučaju da je šifra pogrešno uneta, program prijavljuje grešku.

Iznos se takođe računa preko IF funkcije, zato što je potrebno da se “signalizira” ukoliko dođe do pogrešnog unosa šifre. Pomoću ISERRORR(C6) proverava se da li je došlo do greške u ćeliji C6, i ako jeste ispisuje se poruka “POGREŠNA ŠIFRA”. U suprotnom se računa količina*cena.

Na kraju, pomoću uslovnog formatiranja, treba podesiti da “pocrveni” ćelija sa porukom o grešci.


Nagradni zadatak 1 – REŠENJE

Rešenje nagradnog zadatka broj 1

Problemi sa sabiranjem i brojanjem, a sa više uslova

http://poslovnainformatika.rs/nagradni-zadatak-broj-1/

Na prvoj slici je rešenje za ćeliju E101. Program će sabrati samo one ćelije iz kolone E za koje su ispunjena oba uslova u vrsti tj. Pera Perić i Pogon A.

Međutim, da bi zadatak rešili u par poteza (kopiranjem funkcije), potrebno je da se adrese koriguju tako da budu mešovite i apsolutne. Za prvi argument (Sum_range) treba fiksirati samo broj kako bi se menjala oznaka kolone (E, F, G, …) kada budemo kopirali funkciju u desno. Oblasti u kojima se pretražuju uslovi (C3:C95 i D3:D95) treba da budu sa apsolutnim adresama jer su uslovi uvek u ovim oblastima.

Sada samo treba da iskopirate funkciju na dole. Ono što morate „ručno“da prepravite jeste apsolutna adresa $D$101 na $D$102 i tako redom, i da obrišete funkciju iz polja za ukupno jer tu ide obično sabiranje Pogon A + Pogon B. U poslednjim redovima, za ukupno u pogonu A i B, možete da iskoristite običnu funkciju SUMIF (sa jednim uslovom).

Na kraju, selektujte deo kolone E sa rešenjem i iskopirajte funkcije u desno.

Na sličan način, korišćenjem funkcije Counifs, računa se broj radnih dana radnika po pogonima.


Osnove videotehnike – montaža videa

Predmet: Osnove videotehnike, smer elektrotehničar multimedija

Modul: Nelinearna montaža videa

Zadatak: Napraviti reklamu za sopstveni (porodični) posao i objaviti na YouTube

Cilj: Promocija preduzetništva kroz marketing

Učenici su dobili zadatak da, kroz video reklamu od par minuta, predstave posao kojim se bavi njihova porodica ili oni sami. Nije bitno šta, da li je to profesionalno, hobi ili dodatni izvor prihoda.

Nemamo profesionalnu opremu, ali je bilo važno je da se primeni nelinearna montaža videa i zvuka tj.  da se napravi kombinacija od nekoliko video snimaka, par fotografija, da dodaju adekvatan tekst, nekoliko efekata i audio (pozadinski zvuk i njihov komentar, što im je i bilo najteže).

Na času “Reklamijada 2018.”, od 23 reklame iz odeljenja 3/1, izdvojile su se pet. I mesto je osvojio Mitković Miloš,  II mesto dele Todorović Matija i Matić D. Andrija a III mesto dele Stupar Branko i Kitanović Aleksandar.

Mitkovići protiv korova

Prodaja repariranih manjerki

Ogrev Matić – Podgorac

Kitanovići betoniraju

Pansion i obuka pasa


Ispravljanje napona

Ispravljanje napona


U okviru I dela blok nastave na kraju prvog polugodišta (praktična nastava, smer multimedija) obradili smo i ispravljanje napona (jednostrano i dvostrano).

Transformatori

Transformator  transformiše energiju iz jednog kola u drugo, posredstvom magnetnog polja.  Sastoji od dva ili više namotaja i magnetnog jezgra koje prenosi magnetni fluks.  Naizmenična struja u jednom namotaju indukuje struju u drugom namotaju. Na izlazu je takođe naizmenična struja.

Transformatori i ispravljači

Ispitivanje transformatora

Prvo treba utvrdili šta je primar a šta sekundar. To se radi tako što se izmeri otpornost na oba kraja, i na kom kraju je otpornost veća to je primar (R=RO*L/S) i njega priključujemo na mrežu (230V).

Određivanje-primara-i-sekundara

Trafo na slici, sa kojim smo radili, daje naizmenični napon efektivne vrednosti 26,5V.

Na osciloskopu se vidi da je to klasična sinosuida. Trafo nije opterećen, a Umax=√2*Uef.

Jednostrano ispravljanje

Preuzeto sa: http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE3-Ispravljaci.pdf

Jednostrano ispravljanjeAko je ispravljač u praznom hodu, a to znači da na njegov izlaz nije priključen nikakav potrošač, izlazni jednosmerni napon ispravljača je 1,41 puta veći od efektivne vrednosti napona na sekundaru: U1 =1,41 Us. Kad se na ispravljač priključi potrošač poteći će struja i ovaj napon će se, zbog pada napona na otpornosti žice kojom je namotan sekundar kao i pada napona na diodi, smanjiti i to smanjenje će biti utoliko veće ukoliko je struja potrošača veća (P=Up*Ip=Us*Is).

Dioda provodi samo za vreme poluperioda kada je napon na gornjem kraju sekundara veći od napona na donjem kraju tj. samo za vreme kada je napon na anodi diode veći od napona na katodi. Struja diode teče kroz kondenzator C i puni ga, pa se na njemu javlja pozitivan napon U1.

Na osciloskopu se vidi talasni oblik napona iza diode, tj. samo pozitivna poluperioda kada je dioda direktno polarizovana. Baš onako kako kaže teorija.

Ispravljanje pomoću diode

Imamo i mali pad napona na diodi.

Kada se doda i elektrolitski kondenzator, on će se prazniti u delu negativne poluperiode, tj. kada dioda ne vodi. Tada ćemo imati koliko toliko “ispravljen” napon.

Sa elektrolitskim kondenzator, imamo sledeću situaciju.

Jednotalasno ispravljanje

Na osciloskopu nije baš idealna slika, ali to je zbog toga što smo koristili kondenzator manje kapacitivnosti. Pored kapacitivnosti, važan je i polaritet, kao i maksimalan jednosmerni napon na koji kondenzator može da se priključi (inače puca).

Više o praktičnoj primeni kondenzatora, dioda i ostalih komponenata pogledajte na linku:

http://www.prakticnaelektronika.com/wp-content/uploads/2017/11/PE1-Komponente-elektronskih-uredjaja.pdf

Dvostrano ispravljanje sa 4 diode

Ispravljač sa četiri diode (Grecov spoj).

Za vreme pozitivnih poluperioda sekundarnog napona, provode gornja desna i donja leva dioda, a za vreme negativnih poluperioda – gornja leva i donja desna. U oba slučaja struje protiču u istom smeru kroz kondenzator C (odozgo nadole) i pune ga.

Dvostrano ispravljanje talas

Jednosmerni izlazni napon je i sada 1,41 puta veći od napona na sekundaru transformatora ali je stabilniji nego u slučaju jednostranog ispravljanja.

Ispravljanje napona

Na osciloskopu se vidi talasni oblik ispravljenog napona, baš onako kako kaže teorija. Kao potrošač, koristili smo ventilator za hlađenje procesora.

Ispravljanje napona 4 diode

Umesto dioda, u praksi se češće koristi Grecov usmerač kao jedna komponenta sa 4  izlaza obeleženih sa + (plus), – (minus) i dve male sinusoide za AC.

Grecov usmerač

Ukoliko je potreban još “stabilniji” napon, koriste se dodatne komponente za stabilizaciju, ali o tome na nekom od narednih časova.

Povezivnje LED trake

Povezivnje LED trake


Povezivanje LED trake je jako jednostavno, ali pre nego što krenete na posao, potrebno je da znate par činjenica:

 • LED trake rade na 12V i troše oko 5 W/m.
 • Boje mogu biti bele (topla i hladna), a mogu biti i crvene, zelene i plave – RGB.
 • Kupuju se po željenoj dužini, a cena je od 100 do 200 dinara/m.

Prilikom kupovine, obavezno posetite više prodavnica i informišite se oko cene.

Povezivanje LED trake

Zbog otpornika koji ograničavaju struju, trake se seku na tačno naznačenim mestima, a segmenti se spajaju tako što se lemi (+) na (+), a (-) na (-).

Trake su samolepljive, i kao takve lake za montažu. Za našu vežbu, iskoristićemo staro kućište od računara, kome je ispravno napajanje.

LEMLJENJE LED TRAKE

Zelenu žicu iz napajanja smo povezali na prekidač. Žut provodnik iz napajanja daje 12V, crven 5V, a narandžast 3,3V. Svako slovo je povezano na 12V i izvršena provera.

Ovo smo iskoristili i izvukli priključke na poleđini, tako da naš svetleći računar može da se koristi kao izvor napona za druge vežbe.

LED trake

Svetleći računar

Povezivnje LED trake  –  za domaći zadatak

Pomoću LED traka i napajanja od računara, napravite pozadinsko svetlo na radnom stolu.

Pozadinsko LED svetlo

Još ideja, na linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=sAPGw0SD1DE  diode i ogledalo

https://www.youtube.com/watch?v=IamLnMvYnJ0   diode na biciklu

https://www.youtube.com/watch?v=XXOF6mWhy9w računar koji svetli

https://www.youtube.com/watch?v=9wUoLKqkijA LED na USB napajanje

https://www.youtube.com/watch?v=lD2-dhGh_sA LED na plafonu sa potenciometrom

LED DIODE  (ispravno je LE diode)

LED Light-emiting diode. UČITE SKRAĆENICE, tako se bolje pamti, a i …

U jednoj prodavnici, na pitanje bake, koja bi da kupi luster sa LE diodama, da li dolazi do vlikog zagrevanja istog, trgovac odgovara: “I ako je iz Kine ne greje se, zato se i zove LED, jer je luster hladan kao i led”. Zato, učite skraćenice!!!

Važno:

 1. Proverite specifikaciju proizvođača diode jer je za svaku boju propisan odgovarajući napon i struja. Uglavnom je oko 2V i 20mA.
 2. Izračunajte vrednost otpornika, kako bi ograničili struju kroz tu granu na propisanu vrednost.

Više na linku: https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_8.html

LED diode teorija

Primer: ako je napon Vs=12V, Vf=2V i struja kroz granu If=20mA (propisana za diodu, a pošto je ista grana, onda i kroz otpornik teče ista struja), to znači da napon na otporniku treba da bude 10V.

Iz ovoga sledi da je potreban otpornik od 500 oma jer je 10V/20*10-3A=500.

Pitanje za kraj?

Zašto nije dobro da se ovako povezuju diode?

LED nepravilno povezivanje

Ovo je deo aktivnosti koje smo odradili na blok nastavi na kraju prvog polugodišta, iz predmeta praktična nastava, smer multimedija. Pogledajte i ostatale aktivnosti na linku, ispravljanje napona.

 

 

Pomoć iz Excela ili kurs Excela?

Pomoć iz Excela ili kurs Excela?

Kurs Excela možete da savladate sami, a možete i da mi se obratite za pomoć.

Kurs Excela na sajtu poslovna informatika je osmišljen tako da samostalno učite. Međutim, ako niste iz te priče, treba vam čas, nemate vremena da uradite seminarski rad, ili je hitno, ili gori, … možete da me kontaktirate na slavoljubpn[at]gmail.com ili preko FB stranice Poslovna informatika..

Evo i predloga kako sam zamislio da na sajtu funkcioniše pomoć iz Excela.

Savete ne naplaćujem. Za ostalo, najbolje je da mi pošaljete vašu datoteku sa detaljnim opisom problema. Dalje, ja proverim da li mogu da rešim problem i predložim nadoknadu za moj rad. Ako prihvatite, šaljem vam rešen problem sa objašnjenjem na e-mail. Ukoliko je potrebno, može i dodatno objašnjenje preko skajpa. Još nešto. Možete i vi da predložite koliko ste spremni da platite za rešenje vašeg problema (i Amazon je pre par godina uveo cenjkanje). Ukoliko ne umem da vam rešim problem, nemojte da se razočarate, jer ne može jedan čovek sve da zna. Tražite dalje.

Preporuke za samostalno učenje Excela

Ako učite sami i krećete od nule, moj savet je da najpre pređete tri lekcije sa linka Excel za početnike. U suprotnom, učite lekcije redom iz menija EXCEL: FORMATIRANJE, FORMULE, FUNKCIJE,… na sledeći način: preuzmete datoteku sa sajta, uključite video predavanje, pogledate deo predavanja, pauzirate video, pa sami uradite taj deo. I tako do kraja. U svim datotekama je i rešenje, pa možete i da se proverite.

Ko mi je ukazao poverenje?

Oko 5 hiljada ljudi na mesečnom nivou poseti sajt poslovnainformatika.rs.

Pomoć iz Excela

Osnovna snaga Excela jesu FORMULE I FUNKCIJE, i samo ta dva video predavanja imaju preko 100.000 pregleda na mom YouTube kanalu (jun, 2017.).

Kurs Excela

Komentari korisnika su najbolja preporuka

Komentari korisnika su najvažniji. To je najbolja povratna informacija za on-line nastup. Ja sam ih sakupio na dva linka, pa možete da pogledate:

http://poslovnainformatika.rs/da-se-pohvalim/

http://poslovnainformatika.rs/ono-sto-merimo-napreduje/

Još jednom, ukoliko vam je potrebna pomoć iz Excela, možete da mi se obratite na slavoljubpn[at]gmail.com ili preko FB stranice Poslovna informatika.