Return to MULTIMEDIJA

PUBLISHER I

Publisher. Vizit karte, flajeri, brošure, … i “komunikacija”.

Primer, koji ovde obrađujem, povezan je sa učeničkom firmom  “Fantastic”. Ova firma je nastala u okviru predmeta “Obuka u virtuelnom preduzeću” (popularni Biro) i bavi se prodajom bezalkoholnih pića. Iz elektronskog poslovanja, ja im samo pomažem da naprave bolju komunikaciju sa klijentima.

U ovom modulu napravićemo logo, flajer i brošuru. Ono o čemu još može da se priča je memorandum, slogan, sajt, FB strana, ambalaža, katalozi i druge elektronske ili štampane publikacije.

Korporativni identitet i korporativni imidž

korporativni-identitet-brenOvo je nešto na šta svaka organizacija treba da obrati pažnju. Korporativni identitet predstavlja posebnost jedne organizacije, a korporativni imidž je slika koju javnost ima o organizaciji. Ta slika se stvara godinama, i zavisi od stavova rukovodstva i zaposlenih, od strategije koja se sprovodi, i od sveukupne komunikacije sa okruženjem.

Sve što činite, i namerno i slučajno, kad tad dođe do javnosti. Imidž se brzo naruši. Zato, smišljajte nove ideje, bavite se detaljima, pratite konkurenciju. Ubacite dodatne vrednosti, učestvujte u humanitarnim akcijama i sponzorstvima, i tako pojačajte društvenu odgovornost. Jednostavno, širite pozitivnu energiju.

U stvaranju imidža veliku pomoć mogu da vam pruže društvene mreže. Samo treba da ih iskoristite. Više o tome možete da pročitate na linku Društvene mreže i internet marketing.

Logo (I dvočas)

Na prvom dvočasu, pored uvodne priče gore, učenici treba da naprave logo za svoju firmu. Naravno da to nije jednostavno, ali ako ne želite da angažujete profesionalca, morate to da uradite sami. Na internetu postoje besplatni alati koje možete da iskoristite. Evo nekoliko linkova:LOGO

Zadatak. Na osnovu linkova gore, svaki učenik treba da pokuša da napravi logo. Na kraju, kada svi učenici naprave svoj logo, treba da izaberu jedan koji će ih predstavljati.

Vizit karte (II dvočas)

Za “profi” vizit kartu trebalo bi da koristite Adobe Photoshop ili Ilustrator ili… Dimenzije su uglavnom 90*50mm, boje CMYK, a rezolucija 300pixels/inch. Jedno takvo uputstvo imate na linku http://www.stamparija.rs/uputstvo. Međutim, za “naše” potrebe je dovoljan Publisher. Ono, o čemu treba da vodite računa je da:

  • vizit karta sadrži informacije o osobi ili preduzeću;
  • sadrži naziv preduzeća, logo, adresu, telefone, e-mail, web-adresu;
  • ako se radi o osobi, da sadrži i ime i poziciju te osobe u preduzeću;
  • slova moraju da se vide jasno, što znači da ne treba da koristitie ukrasne fontove.

Zadatak. U programu Publisher, svaki učenik treba da za sebe napravi pripremu za štampanje vizit karti. Na jednoj strani A4 papira treba da “upakujete” 10 vizit karti, i tako napravljenu datoteku sačuvate u formatu JPG. Ovo je zbog toga što većina digitalnih štamparija nema instaliran Microsoft Office, a u planu je da se napravljen rad odštampa na kraju modula.

VIZIT-KARTA

Prvi korak u programu je File/New…/Business Cards gde birate jedan od ponuđenih templejta. Dalje je sve na vama. Okruženje u programu je intuitivno tako da slobodno možete da probate više različitih postavki tipa Color Schemes ili Font Schemes. Kada završite, rad sačuvajte u formatu PUB kako bi kasnije, ukoliko ste nezadovoljni, imali mogućnost da nešto eventualno promenite.

Program Publisher ima mogućnost da na jednoj strani A4 papira upakuje više vizit karti i da tako “završite posao” i odštampate iste. Do ovog podešavanja dolazite preko File/Print Setup… kao na slici dole. Dovoljno je da izaberete Multiple copies per sheet, i podesite margine i rastojanje između vrsta i kolona.

setup-vizit-karte

Međutim, kao što sam već napomenu, većina digitalnih štamparija nema Publisher pa morate da im odnesete pripremu u formatu JPG. Tako dolazimo do sledećeg zadatka.

Zadatak. Vizit kartu iz prethodnog primera, koju ste sačuvali u formatu PUB, sada sačuvajte u formatu JPG (Save As…, pa u polju Save as type izaberite JPG). Dalje, u programu Photoshop napravite nov dokument dimenzija A4, učitajte sliku vizit karte i nalepite je 10 puta. Konačan rad takođe sačuvajte u formatu JPG.

publisher-i-vizit-karte

Na kraju, postoje i drugi jednostavni i besplatni programi za dizajniranje vizit karti. Jedan takav primer je na linku http://www.besplatniprogrami.org/cardworks-program-za-dizajniranje-vizit-karti/, pa pogledajte ako vas interesuje.

U narednom delu, Publisher II, saznaćete čemu služe flajeri i brošure, kako da ih napravite i koje ključne reči da koristite.