Return to ELEKTRONSKO POSLOVANJE

ECDL

ECDL – međunarodni sertifikat o poznavanju rada na računaru

Šta je ECDL (European Computer Driving Licence)?

ECDL testni centarECDL je evropski standard informatičke edukacije definisan od strane čelnih evropskih institucija i privrede. Sa preko 15 miliona sertifikovanih i mrežom u 150 zemalja, ECDL je danas najrasprostranjeniji standard u svetu.

ECDL omogućava nastavnim programima internacionalnu uniformnost i jasan nivo IKT znanja lako prepoznatljiv u svetu a kandidatima celu paletu kompjuterskih veština u skladu sa zahtevima posla ili ličnim potrebama. Odgovarajućom kombinacijom modula kandidati kreiraju lični ECDL profil.

ECDL Srbija

 1. Vlada Srbije usvojila je Strategiju razvoja informacionog društva 2006.god. kojom je u Odeljku akcionog plana, na strani 74. decidirano navela ECDL i zadužila Ministarstva prosvete, nauke i rada da ODMAH otpočnu sa obukama. Najnovijom Nacionalnom Strategijom razvoja elektronske uprave (Strana 8, tačka 4 – Razvoj kadrovskih potencijala) definisano je: “Da bi se e-uprava uspešno razvijala, neophodna je osposobljenost službenika koji predstavljaju korisnike informacionih sistema i elektronskih servisa unutar državne uprave.
 2. Vojna akademija od 2006.g. ima uslov za sve pitomce da polažu ECDL do kraja studija.
 3. Svi privatni univerziteti: Singidunum, Megatrend, Bankarska akademija, Fabus i dr. imaju nastavni program usklađen po ECDL-u, a Ekonomski fakulteti iz Novog Sada, Subotice, Kragujevca i Beogradska poslovna škola beleže najbolje rezultate među državnim fakultetima.
 4. Nacionalna služba za zapošljavanje obučava nezaposlene po ECDL standardu.
 5. Sva najveća domaća preduzeća: Telekom, EPS, NIS, PŠ, ŽTP, JAT, PTT, SDPR, Energroprojekt, Infostan… i institucije: Poreska uprava, ministarstva odbrane, rada, ino poslova, zdravlja, finansija, svi zaposleni u AP Vojvodina… sprovode potpunu ili parcijalnu ECDL sertifikaciju svojih za poslenih.
 6. ECDL je strateški deo Nacionalnog konventa za pristup EU definisan aktom radne grupe 10 (informaciono društvo i mediji)
 7. Odlukom Nacionalne komisije za kontrolu usklađenosti nastavnog programa informatike sa ECDL standardima odobrena je verifikacija ECDL serifikata učenicima sa postignutom ocenom 4 ili 5 kao i studentima sa ocenom 8, 9 ili 10 gde god se ustanovi usklađenost.

Podela ECDL modula na nivoe

ECDL nivoi

ECDL sertifikati su priznati u svim zemljama Evropske unije:

Kome je potreban ECDL sertifikat?

Posedovanje informatičkih znanja i veština je danas ključni faktor za ravnopravno učešće građana u poslovnim i društvenim tokovima. ECDL je potreban svima koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri. Kao takav namenjen je studentima, rukovodiocima i zaposlenima u privatnom i javnom sektoru.

Kompjuterske veštine takođe obezbeđuju društvenu i ekonomsku inkluziju, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje zdravih međuljudskih odnosa. ECDL sertifikacioni programi su koncipirani tako da zadovolje i potrebe svih starosnih grupa.

Tržište rada, uslovljeno jačanjem konkurentnosti uz primenu IKT, od svakog pojedinca zahteva:

 • poznavanje osnovnih računarskih aplikacija potrebnih za rad;
 • sposobnst pronalaženja informacija na Internetu i korišćenje elektronskih medija;
 • konstantno IKT usavršavanje i profesionalni razvoj.

Za razliku od kompanijskih ili specifičnih IKT obuka, ECDL omogućava samostalni izvor progamskih apliacija adekvatan potrebama polaznika kao i njihovom prethodno ostvarnom nivou IKT znanja. Ovim se povećavaju radne sposobnosti zaposlenih, njihov pristup informacijama i uslugama, odnosno pomaže u profesionalnom razvoju, čineći ih atraktivnijim za kolege i poslodavce.

Dobri primeri iz prakse pokazuju da se može koristiti kao efikasan kriterijum za definisanje potrebnih nivoa znanja i veština za svako radno mesto koje podrazumeva korišćenje računara. Usvajanje ECDL-a kao etalona informatičke pismenosti na nivou kompanije, obezbeđuje i uštedu vremena i resursa prilikom zapošljavanja novih kadrova.

ECDL pomaže građanima da brzo i lako pristupe čitavom nizu  informacija i usluga koje pojednostavljuju aktivnosti i štede vreme:

 • E-trgovina – online  kupovina proizvoda i usluga po najpovoljnijim cenama;
 • E-bankarstvo – upravljanje nalozima i plaćanje računa bez čekanja u redovima;
 • E-uprava – pribavljanje formulara, potvrda, uverenja koje izdaju državne institucije bez obilaska velikog broja šaltera;
 • Mogućnost pristupa vestima, informacijama, sadržajima zabavnog karaktera isl.

Ostale napomene:

 1. „Cost of ingnorance“ iznosi 1 milion eura na 250 zaposlenih (SDA Bocconi University, Italia).
 1. Investicije u informatičku obuku vraćaju se na nivou od čak 2400% (Gemini Ernst & Young).
 1. Sva ministarstva prosvete evropskih zemalja imaju ugrađen ECDL u nastavne programe, a mnoga i obaveznu obuku nastavnika svih nastavnih predmeta po ovom modelu.