Return to ACCESS

Zadaci za ocenu – Access

Zadaci za ocenu – Access

Zadaci za ocenu – Access – I tromesečje

U okviru ovih zadatka se proverava kreiranje novih tabela u Accessu, uvoz i izvoz podataka, modifikovanje svojstava polja, tipovi podataka, validacija podataka, povezivanje tabela i referencijalni integritet.

Zadaci za ocenu – Access – II tromesečje

Zadaci su bazirani na osnovu realnih potreba u praksi i obuhvataju kreiranje jednostavnih upita, upita sa preračunatim poljima, parametarskih i unakrsnih upita.

Zadaci za ocenu – Access – III tromesečje

Kreitanje izveštaja na bazi tabela i upita. U kombinaciji sa upitima, mogu se dobiti profesionalni izveštaji za različite potrebe tipa, cenovnika, nalepnica,…

Zadaci za ocenu – Access – IV tromesečje

Zadaci o formama predstavljaju završnu fazu Accessa za ovaj nivo učenja. To je u stvari sistematizacija gradiva. Polazimo od obične forme, preko podešavanja  svojstava za samu formu i objekata na njoj, zatim sledi povećavanje funkcionalnosti forme pomoću kombo-boksa, do komandne table koja čini interfejs baze podataka.

 

Na sledećim linkovima možete pogledati i zadatke iz Excela:

Zadaci za ocenu – Excel

Zadaci sa takmičenja – Excel