Return to EXCEL

Zadaci za ocenu – Excel

Zadaci za ocenu – Excel

Zadaci za ocenu – Excel – I tromesečje

Ovim proveravamo znanje iz formatiranja, što podrazumeva kreiranje složenih tabela, poznavanje tipova podataka i podešavanje dokumenata za štampanje.

Zadaci za ocenu – Excel – II tromesečje

U zadacima su obuhvaćene formule sa relativnim i apsolutnim adresiranjem. Dalje, proverava se uslovno formatiranje i validacija podataka. Pored osnovnih statističkih funkcija, tu je i primena funkcije IF.

Zadaci za ocenu – Excel – III tromesečje

Zadaci obuhvataju lekcije vezane za funkcije,  validaciju podataka,  zaštita radnog lista, sortiranje i filtriranje, grafikone i izradu izveštaja za štampanje.

Zadaci za ocenu – Excel – IV tromesečje

Zadaci obuhvataju lekcije obrađene u poslednjem periodu: funkcije LOOKUP i VLOOKUP, rad sa tekstom i međuzbir. Pored ovoga, uključen je i ranije obrađen sadržaj ( validacija, funkcije i formule), tako da ova provera znanja u stvari predstavlja sistematizaciju gradiva iz Excela.

 

Na sledećim linkovima možete pogledati i zadatke sa takmičenja, i zadatke iz Accessa.

Zadaci sa takmičenja – Excel

Zadaci za ocenu – Access