Dec 07

Zadatak za ocenu – funkcije

Zadatak ima četiri radna lista, sa po nekoliko podzadataka, kao bi lakše formirali ocenu.
U zadacima su obuhvaćene formule sa relativnim i apsolutnim adresiranjem. Na jednom radnom listu proveravamo uslovno formatiranje i validaciju podataka. Pored osnovnih statističkih funkcija, tu je i primena funkcije IF. Na liku dole, dat je zadatak za ocenu.
Link ka datoteci: Excel Ocena II tromesečje

Rešenje: Excel Ocena II tromesečje REŠENJA

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen − 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.