Return to EXCEL

RAD SA TEKSTOM

Rad sa tekst-funkcijama u excelu

Funkcije za rad sa tekstom obrađujem sa dva dvočasa. Na prvom dvočasu je jednostavno spajanje sadržaja dve ćelije, sa ili bez dodataka pojedinih karaktera (concatenate ili znak & koji ja koristim) i upoznavanje sa funkcijama koje se koriste za ove potrebe (propersearch, len, left, mid, right).

Na drugom dvočasu je složeniji zadatak. Podaci su dobijeni izvozom iz fiskalne kase, tako da iz dobijenog niza karaktera treba da sa izvuče šifra i naziv robe.

Još jedan primer odnosi se na cirkularno slanje e-mail-ova osobama koje nemamo u adresaru web-mail-a.

Datoteku za vežbu sa takst-funkcijama možete preuzeti dole.


61 do 64 RAD SA TEKSTOM

VIDEO TUTORIJAL – RAD SA TEKSTOM U EXCELU

Ovde možete da pogledate kako se radi vežba sa linka gore.

Dodatna objašnja za funkcije za rad sa tekstom

=CONCATENATE(text1,text2,…) je funkcija za spajanje sadržaja dve ili više ćelija. Umesto ove funkcije možete koristiti i znak & (meni je tako lakše). Evo primera kako se spaja sadržaj četiri ćelije =G6&G7&G8&G9 a ako treba da se između ćelija doda i znak tačka-zarez + razmak onda to izgleda ovako =G6&”; “&G7&”; “&G8&”; “&G9.

=PROPER(arg) pretvara svako početno slovo reči u veliko slovo. Argument je adresa ćelije.

=LEN(arg) računa broj karaktera u ćeliji. Argument je adresa ćelije.

=LEFT(Text; Num_chars) funkcija, sa leve strane, izvlači iz neke ćelije (čiju adresu upisujemo kao prvi argument Text) onoliko karaktera, koliko navedemo u drugi argument Num_chars).

=RIGHT(Text; Num_chars) funkcija, sa desne strane, izvlači iz neke ćelije (čiju adresu upisujemo kao prvi argument Text) onoliko karaktera, koliko navedemo u drugi argument Num_chars).

 =SEARCH(Find_text; Within_text; Start_num) funkcija daje poziciju traženog teksta (koji upisujemo u prvi argument Find_text), u ćeliji čiju adresu upisujemo kao drugi argument Within_text. Pretraga kreće od pozicije koju navodimo u trećem argumentu Start_num. Ako brojite od prvog karaktera, onda je treći argument 1.

=MID(Text; Start_num; Num_chars) funkcija iz neke ćelije (čiju adresu upisujemo kao prvi argument Text) izvlači iz sredine onoliko karaktera, koliko navedemo u trećem argumentu Num_chars. Start_num je pozicija od koje kreće brojanje karaktera za izvlačenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fourteen + 12 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.