Return to EXCEL

GRAFIKONI

Grafikoni u excelu


Grafičko prikazivanje podataka radim sa dva dvočasa. Na prvom dvočasu su jednostavni primeri grafika koje dobijamo tako što selektujemo celu tabelu i dobijemo grafik odjednom. Dalje sledi formatiranje i  upoznavanje sa svim tipovima grafikona.

POMOĆ IZ EXCELA. Ukoliko vam je potrebna pomoć iz Excela, možete da me kontaktirate na slavoljubpn[at]gmail.com. Savete ne naplaćujem, ostalo po dogovoru. Možete i sami da ponudite cenu…

OPŠIRNIJE…

Na drugom dvočasu radim izmene na grafikonima. Ovo podrazumeva dodavanje nove serije na postojeći grafik, dodavanje linije trenda, promena tipa grafika za odgovarajuću seriju, XY grafik i izrada grafikona kao izveštaja na posebnoj strani.

Datoteku za vežbu sa grafikonima možete preuzeti dole.


53 do 56 GRAFIKONI

VIDEO TUTORIJAL – GRAFIKONI U EXCELU

Video prati vežbu iz datoteke gore, tako da, paralelno sa videom možete da probate da sami uradite vežbu.

Podešavanje grafikona

Grafikoni u excelu su vrlo jednostavni za podešavanje u svakom trenutku. To znači, da i ako je kreiran, naknadno možete menjati parametre:

  • tip grafikona (Chart Tools / Charts)Tipovi grafikona
  • dizajn (Chart Tools / Design)
  • lejaut (Chart Tools / Layouts)
  • format (Chart Tools / Format)

Tipovi grafikona su: stubići (Column), linijski (Line), pita (Pie), trakasti (Bar), površinski (Area) i XY (Scatter).

Dizajn grafikona

Dizajn i formatiranje grafika možete raditi po vašem nahođenju ili pak da primenite ponuđena gotova rešenja, kao na slici desno.

Grafikon layouts

 

 

Layout podešavanja vam omogućavaju da na grafikonu postavite naslov, poziciju legende, vrednosti iz tabele pored stubića ili pak da “zalepite” tabelu, ose i mrežu.

Za dodatnu analizu podataka, koristi se i linija trenda i trake sa greškama.

Primer urađenog grafikona, dat je na slici dole.

Grafikoni u excelu

Link ka teorijskom objašnjenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.