Deljenje nulom u Excelu

Deljenje nulom u Excelu (Greška #DIV/0!)

Kako da uklonite greške u Excelu

Kada u Excelu imate neki obrazac koji stalno koristite u poslu, logično je da taj obrazac  (i ako je prazan)  „automatizujete“ tj. popunite formulama i funkcijama, tako da isti bude pripremljen za upotrebu. Međutim, u pojedinim slučajevima javljaju se greške kada su naka polja prazna. Excel ih tretira kao da su popunjena nulom, a iz matematike je poznato da je deljenje nulom nemoguće (naćemo sada da se bavimo da li je to +/- beskonačno …) pa nastaju greške. U pojedinim slučajevima to ne smeta, ali kada ta polja sa greškom koristite dalje u proračunima, može doći do problema. Najjednostavnije rešenje je u korišćenju funkcije IF.

DIV error

Na slici gore, uzet je primer sa radnog lista Formule 2 iz datoteke sa linka formule u excelu gde je u žutoj koloni desno, pokazano kako da se pomoću funkcije IF ukloni greška #DIV/0! tj. deljenje nulom.

Jednostavno je. Umesto formule za izračunavanje maloprodajne cene (npr. za ćeliju Q9=O9/H9) koriristite funkciju IF u kojoj najpre proveravate da li je delilac jednak nuli (H9=0), i ako jeste, program treba da upiše nulu ili bilo šta drugo, što vam je potrebno za neka dalja izračunavanja. U slučaju da delilac nije nula, program treba da izračuna standardnu formulu (O9/H9).

deljenje-nulom-u-excelu

Drugi način je da iskoristite funkciju IFERROR(O9/H9;0) koja ima dva argumenta. Prvi argument je potrebna formula (O9/H9), a drugi argument je ono šta upisujete u ćeliju u slučaju greške. Logika je sledeća. Ako se desila greška u prvom argumentu, upiši drugi argument.  Meni se ipak više dopada prvi način tj. funkcija IF.

Ostale greške u Excelu i kako ih se rešiti

  • ########  Izračunata vrednost ne može da se smesti u ćeliju. Proširite ćeliju.
  • #VALUE!  Najčešće se povezuje sa pogrešnim tipom podatka. Npr. slova ne možete da koristite u formuli.
  • #NAME?  Uglavnom sintaksna greška. Npr. uneli ste IFERRORR umesto IFERROR.
  • #REF!  Neka adresa ćelije je obrisana. Najčešće se dešava kada brišete kolone koje su potrebne.
  • #NUM!  Dešava se kada nepravilno unesete neku numeričku vrednost.
  • #NULL!  Nastaje kada pogrešno definišete oblasti podataka u formulama i funkcijama.
  • #N/A Vrednost koja je potrebna nekoj formuli ili funkciji nije pronađena.

Većina od ovih grešaka se ispravlja jednostavnom izmenom sintakse ili tipa podatka. Međutim greška #N/A zahteva primenu funkcije ISERROR u kombinaciji sa funkcijom IF. Ukoliko vas ovo zanima, preuzmite datoteku sa linka lookup funkcija i pogledajte radni list Podaci-R. Poenta zadatka je da u kolonu A ukucate broj pošte, a da funkcija LOOKUP (kolona B) i VLOOKUP (kolona C) pronađe koje je to naselje. Ako pogrešno unesete broj pošte, LOOKUP pronalazi približnu vrednost, a VLOOKUP prijavljuje grešku.  Rešenje je kao na slici dole.

Greška-N/A

Komentariši

Your email address will not be published.

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.