Category: ZBIRKA ZADATAKA

Ideja je, da se napravi zbirka rešenih zadataka iz excela sa kvalitetnim sadržajem, tako što će zainteresovani da pošalju urađene zadatake iz eksela koji će biti objavljeni u ovoj kategoriji (naravno sa imenom autora zadatka, reklamnim podacima,…).

Pozajmice i kamatni račun

Pozajmice i kamatni račun su česta pojava u ekonomiji. Zbog toga, evo jednog “nešto složenijeg” zadatka. Autor: Slavoljub Simić, ETŠ Paraćin Oblast: Formule i funkcije Za: smer FA II razred, ili smer ET III razred Link: POZAJMICE Napomena: Obratite pažnju na komentare u ćelijama. Zadatak 17.06.2013. smo uzeli pozajmicu od 2 miliona dinara, sa godišnjom kamatom …

Continue reading

Zadatak za ocenu – Excel – IV tr.

Excel utvrđivanje

Zadatak za ocenu – Excel – IV tromesečje Zadaci obuhvataju lekcije obrađene u prethodnom periodu. Funkcije LOOKUP i VLOOKUP Rad sa tekstom SUBTOTAL Obnavljanje lekcija iz prethodnih oblasti: validacija, funkcije i formule. Datoteka sa zadacima: Excel Ocena IV tromesečje Rešenje: Excel Ocena IV tromesečje REŠENJE Autor:  Slavoljub Simić, ETŠ Paraćin Za: smer FA, KOM II razred, ili …

Continue reading