Category: ZBIRKA ZADATAKA

Ideja je, da se napravi zbirka rešenih zadataka iz excela sa kvalitetnim sadržajem, tako što će zainteresovani da pošalju urađene zadatake iz eksela koji će biti objavljeni u ovoj kategoriji (naravno sa imenom autora zadatka, reklamnim podacima,…).

May 27

Prosečna marža

Prosečna marža

Prosečna marža Primer iz prakse “Jednostavan” blic zadatak, za one učenike kojima je pred kraj godine prosečna ocena od 4,1 do 4,3 a žele 5. REŠENJE: ZADATAK prosečna marža

Feb 24

Zadatak za ocenu – Excel – III tr.

Zadatak za ocenu – Excel – III tromesečje Zadaci obuhvataju lekcije obrađene u prethodnom periodu. Funkcije. Validacija podataka. Zaštita radnog lista. Sortiranje i filtriranje. Izrada izveštaja za štampanje. Grafikoni. Datoteka sa zadacima: Excel Ocena III tromesečje Rešenje: Excel Ocena III tromesečje REŠENJE

Jan 30

Zadatak za ocenu – Word

Zadatak za ocenu – Word – I razred Po završenom modulu – obrada tekst, učenici rade zadatak za proveru znanja. U okviru zadatka dobijaju “nesređen” tekst koji treba da formatiraju na osnovu zadatka. U ovom slučaju, učenici treba da preuzmu datoteku Internet (tekst u datoteci je preuzet sa sajta http://www.pil-vb.net/ koji je deo projekta Partners …

Continue reading »

Dec 07

Zadatak za ocenu – funkcije

Zadatak ima četiri radna lista, sa po nekoliko podzadataka, kao bi lakše formirali ocenu. U zadacima su obuhvaćene formule sa relativnim i apsolutnim adresiranjem. Na jednom radnom listu proveravamo uslovno formatiranje i validaciju podataka. Pored osnovnih statističkih funkcija, tu je i primena funkcije IF. Na liku dole, dat je zadatak za ocenu. Link ka datoteci: Excel Ocena …

Continue reading »

Oct 14

Zadatak za ocenu – oblast formatiranje

U datoteci, koju možete preuzeti dole, dati su zadaci za tri grupe A, B i C.  Jedan učenik radi jednu grupu, i to tako što zadatak dobije odštampan na papiru A4. Svuda gde je potrebno, treba da se podese tipovi podataka.  Vreme predviđeno za rad je 70minuta. Sva polja predviđena za brojeve, treba formatirati tako …

Continue reading »

Sep 27

Zadatak sa D funkcijama (rr)

Autor:  Radonja Raičević, MEŠ Paraćin Oblast: D funkcije Za: smer FA II razred, ili smer ET III razred Link: D funkcije rr Napomena: D funkcije su pogodne za rad sa bazama podataka.

Sep 21

Rad sa tekstom i datumom (hm)

Autor:  Hajnalka Milojević, ETŠ Paraćin Oblast: Funkcije za rad sa tekstom i dadumom Za: vežbanje, za sve smerove Link: Funkcije za tekst i datum hm Napomena: Još nešto o ovoj temi, možete pronaći ovde.

Sep 21

Zadaci sa IF funkcijom (hm)

Autor:  Hajnalka Milojević, ETŠ Paraćin Oblast: Funkcije sa IF Za: vežbanje, za sve smerove Link: Funkcije IF hm Napomena: Još nešto o funkcijama, možete pronaći ovde.

Sep 10

Pozajmice i kamatni račun

Pozajmice i kamatni račun su česta pojava u ekonomiji. Zbog toga, evo jednog “nešto složenijeg” zadatka. Autor: Slavoljub Simić, ETŠ Paraćin Oblast: Formule i funkcije Za: smer FA II razred, ili smer ET III razred Link: POZAJMICE Napomena: Obratite pažnju na komentare u ćelijama. Zadatak 17.06.2013. smo uzeli pozajmicu od 2 miliona dinara, sa godišnjom kamatom …

Continue reading »

Aug 05

Zadatak za ocenu – Excel – IV tr.

Excel utvrđivanje

Zadatak za ocenu – Excel – IV tromesečje Zadaci obuhvataju lekcije obrađene u prethodnom periodu. Funkcije LOOKUP i VLOOKUP Rad sa tekstom SUBTOTAL Obnavljanje lekcija iz prethodnih oblasti: validacija, funkcije i formule. Datoteka sa zadacima: Excel Ocena IV tromesečje Rešenje: Excel Ocena IV tromesečje REŠENJE Autor:  Slavoljub Simić, ETŠ Paraćin Za: smer FA, KOM II razred, ili …

Continue reading »