Category: ZBIRKA ZADATAKA

Ideja je, da se napravi zbirka rešenih zadataka iz excela sa kvalitetnim sadržajem, tako što će zainteresovani da pošalju urađene zadatake iz eksela koji će biti objavljeni u ovoj kategoriji (naravno sa imenom autora zadatka, reklamnim podacima,…).

Zadatak za ocenu – I razred – I tr.

Zadaci za ocenu – I razred – I tromesečje Nakon završenog modula o osnovama računarske tehnike tj. hardveru,  softveru i organizaciji podataka na disku, sledi utvrđivanje grdiva odnosno ocenjivanje učenika. U ovom postu je dat zadatak za ocenu, za četiri grupe tako da ako provežbate sve grupe bićete uspešni. Prvih sedam zadataka su slični za sve grupe …

Continue reading

Zadatak za ocenu – Access – I tr.

Zadatak za ocenu – Access – I tromesečje Zadatak u pdf formatu možete preuzeti na sledećem linku: Ocena ACCESS 1_tr. Potreban fajl za ovaj zadatak je Ucenici ocena. Kreirati novu bazu i dati joj ime OCENAxx.accdb (xx su inicijali učenika) – 5 poena Uradite IMPORT tabela SMEROVI i SPISAK UCENIKA iz baze Ucenici ocena. – 10 poena Iz …

Continue reading

Prosečna marža

Prosečna marža

Prosečna marža Primer iz prakse “Jednostavan” blic zadatak, za one učenike kojima je pred kraj godine prosečna ocena od 4,1 do 4,3 a žele 5. REŠENJE: ZADATAK prosečna marža

Zadatak za ocenu – Excel – III tr.

Zadatak za ocenu – Excel – III tromesečje Zadaci obuhvataju lekcije obrađene u prethodnom periodu. Funkcije. Validacija podataka. Zaštita radnog lista. Sortiranje i filtriranje. Izrada izveštaja za štampanje. Grafikoni. Datoteka sa zadacima: Excel Ocena III tromesečje Rešenje: Excel Ocena III tromesečje REŠENJE

Zadatak za ocenu – Word

Zadatak za ocenu – Word – I razred Po završenom modulu – obrada tekst, učenici rade zadatak za proveru znanja. U okviru zadatka dobijaju “nesređen” tekst koji treba da formatiraju na osnovu zadatka. U ovom slučaju, učenici treba da preuzmu datoteku Internet (tekst u datoteci je preuzet sa sajta http://www.pil-vb.net/ koji je deo projekta Partners …

Continue reading

Zadatak za ocenu – funkcije

Zadatak ima četiri radna lista, sa po nekoliko podzadataka, kao bi lakše formirali ocenu. U zadacima su obuhvaćene formule sa relativnim i apsolutnim adresiranjem. Na jednom radnom listu proveravamo uslovno formatiranje i validaciju podataka. Pored osnovnih statističkih funkcija, tu je i primena funkcije IF. Na liku dole, dat je zadatak za ocenu. Link ka datoteci: Excel Ocena …

Continue reading

Zadatak za ocenu – oblast formatiranje

U datoteci, koju možete preuzeti dole, dati su zadaci za tri grupe A, B i C.  Jedan učenik radi jednu grupu, i to tako što zadatak dobije odštampan na papiru A4. Svuda gde je potrebno, treba da se podese tipovi podataka.  Vreme predviđeno za rad je 70minuta. Sva polja predviđena za brojeve, treba formatirati tako …

Continue reading

Zadatak sa D funkcijama (rr)

Autor:  Radonja Raičević, MEŠ Paraćin Oblast: D funkcije Za: smer FA II razred, ili smer ET III razred Link: D funkcije rr Napomena: D funkcije su pogodne za rad sa bazama podataka.

Rad sa tekstom i datumom (hm)

Autor:  Hajnalka Milojević, ETŠ Paraćin Oblast: Funkcije za rad sa tekstom i dadumom Za: vežbanje, za sve smerove Link: Funkcije za tekst i datum hm Napomena: Još nešto o ovoj temi, možete pronaći ovde.

Zadaci sa IF funkcijom (hm)

Autor:  Hajnalka Milojević, ETŠ Paraćin Oblast: Funkcije sa IF Za: vežbanje, za sve smerove Link: Funkcije IF hm Napomena: Još nešto o funkcijama, možete pronaći ovde.